Vigtig for alle med handicap over 54 – begynderteestederne genindført

Det er besluttet at genindføre begynderteestederne, således at damespillere over handicap 54 nu – ligesom herrerne over handicap 54 hidtil har haft – får en fordel på par 4 og 5 hullerne. Alle over handicap 54 skal herefter spille således:

Herrer: Spiller fra rød tee – undtagen alle par 3 huller, hvor der spilles fra gul tee.

Damer: Spiller fra begynderteested – undtagen alle par 3 huller, hvor der spilles fra rød tee.

Der er ikke ændret på konverteringstabellerne. Man har altså stadig – uanset om banen er blevet kortere – det samme antal slag som hidtil. Bemærk dog, at man uanset hvor mange point man scorer ved spil fra begynderteesteder, ikke  kan komme længere ned end handicap 54.

De nye begynderteesteder vil blive taget i brug fredag den 9. maj, og vil blive placeret på fairways ca. 50-75 meter tættere på greens end dameteestederne.

 

Udgivet i Begynderudvalget.