Sommerindspil fra Formanden

Så er det blevet sommer, og det er således tid for Formanden til at skrive en lille sommerhilsen til medlemmerne.

Og det bliver desværre ikke en jubel hilsen, jeg kan sende. Der er nemlig ikke ret meget der er gået klubbens vej i det første halvår af 2014. For det første og meget væsentlige fik vi ikke vandafgift retur for de sidste tre år og dermed ej heller fritagelse for at betale vandafgift fremover. Det har Skatterådet netop afgjort, og dermed en kendelse som er stik modsat den beslutning som medarbejdere i SKAT traf omkring Struer Golfklub.

For det andet blev der i foråret konstateret råd i indgangspartiet til klubhuset. Det gav anledning til en masse bøvl og besvær, men heldigvis blev vi økonomisk holdt skadesløse. Nu ser indgangspartiet godt ud, alarmen virker og den nye skydedør fungerer som den skal.

For det tredje kom der mange uforudsete udgifter i foråret. Tæppet i cafeen var så slidt, at vi måtte udskifte det, og på kontoret løb vi ind i IT-problemer med golfbox, kopimaskine og den nye betalingsløsningsmaskine. Senest ser det ud til at vi må udskifte touch-skærmen.

Vi havde også problemer med banen, hvor det var svært at få ordentlig vækst i greens. Den milde vinter og en masse stankelbenslarver drillede os, og der gik længere tid end normalt inden greens var optimale. Oven i det en lang periode med tørke, således at vi har måttet vande langt mere end budgetteret. Og det ser desværre ikke ud til at være slut endnu!

Så har tilgangen af nye medlemmer været utilfredsstillende. På nuværende tidspunkt har vi kun uddannet 30 nye golfere, og det er slet ikke nok til at kompensere for den årlige afgang af medlemmer.

Ja – men er der da slet intet der er gået godt. Jo – stor opbakning fra vore sponsorer, og dermed en forventet indtægt her noget over det budgetterede. Tak for den opbakning. Så havde vi også en dejlig og festlig jubilæumsdag, hvor der – ikke overraskende – for første gang i en måned faldt regn over vores bane.

Hvordan vil det økonomiske resultat for 2014 så komme til at se ud. Vi har budgetteret med et overskud på kr. 233.000,-, og skal det realiseres kræver det, at uheldene ikke fortsat rasler ned over os. Men med lidt hjælp fra vejrguderne, en yderst stram omkostningsstyring resten af året og green-fee indtægter som budgetteret, tror jeg vi kommer i land omkring budgettet.

I skrivende stund kan jeg glæde mig over en meget flot bane – ganske vist tør mange steder – og at vi fra green-fee spillere har fået rigtig mange positive tilkendegivelser. Så kære medlemmer – nyd banen, nyd naturen, nyd spillet og så vil det ikke gøre noget om du lige indimellem dette tænker på, om du ikke kender nogen, der har lyst til at prøve golfspillet. Både begynderudvalget og Peder Pro står klar med åbne arme til at tage imod nye golfere.

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle en fortsat god sommer.

 

 

NDSPIL FRA FORMANDEN: (2012)

Udgivet i Bestyrelsen.