Søndagsgolf flyttet til kl. 15,00

Da der fra flere medlemmer er fremkommet ønske om at rykke søndagsgolfen en smule frem er det besluttet, at der med virkning fra søndag den 3. august startes kl. 15,00 i stedet for kl. 16,00.

Vi håber at det får endnu flere medlemmer til at deltage i de ni hullers hyggegolf.

Udgivet i Begynderudvalget.