Dansk Golf nr. 2

Dansk Golf udkommer i dagene 28. – 30. april og udsendes, som forrige nummer, direkte til medlemmerne.
Bladet distribueres med Postdanmarks “Med Rundt” – et papiromslag med medlemmets navn og adresse.

Hvis du har ændret adresse, så husk at ændre i Golfbox – eller send en mail til info@lemviggolfklub, så ændrer vi din adresse.

Udgivet i Bestyrelsen.