Sommerindspil fra Formanden

Så er det blevet sommer – i hvert fald efter kalenderen! – og så plejer Formanden lige at skrive en lille sommerhilsen til medlemmerne.

Indledningsvis vil jeg gerne starte med at brokke mig vel vidende at det ikke hjælper. Hvor har det været noget møgvejr indtil nu i år, bortset fra den forgangne uge, hvor vi endelig fik sommeren at mærke. Men det er jo med vejret som Storm P. sagde: Alle snakker om det men ingen gør noget ved det! Det gør jeg heller ikke, men konstaterer blot, at al den vind og de lave temperaturer vi har haft bevirker at færre spiller vores bane, og det gælder både medlemmer og green-feespillere.

Men bortset fra vejret går det altså ganske fornuftig i vores klub. Økonomien er der styr på, og det ser ud til at vi får et resultat ca. som budgetteret og dermed et overskud på kr. 177.000,-. Vi er lidt bagefter på både kontingent-og greenfeeindtægter, men lidt foran på sponsorsiden og udgifterne ser ud til at ramme budgettet.

Der er også meget andet at glæde sig over, og jeg vil gerne nævne to tiltag som klubben her i foråret satte i gang. Jeg tænker på KLUB 37, hvor der hver tirsdag dukker omkring 25 medlemmer op for at spille og træne i denne klub. Set i bagspejlet burde vi nok have set det noget før, at der var et sådant behov. Men bedre sent end aldrig. Det andet tiltag, som også har været en stor succes, er GRØN TORSDAG, hvor 10-15 frivillige hver torsdag formiddag møder ind og hjælper greenkeeperne. I GRØN TORSDAG er der nu i alt 25 friske herrer, og der er her – ligesom i KLUB 37 – plads til mange flere.

Jeg vil også godt sige lidt om banen. Hvor står den flot og har gjort det gennem hele foråret. Stor ros til greenkeeperstaben for det. Roughen er blevet noget tæt her på det seneste, og selvom fårene arbejder på højtryk kan de ikke holde den langt nok nede, når vi får så megen regn som året indtil nu har budt på. Vi har dog, som jeg formoder mange har lagt mærke til, klippet roughen ned nogle strategiske steder, hvor vi historisk ved at mange bolde lander.

Der er ydet en stor indsats for Begynderudvalget og Bestyrelsen for at få flere til at starte op med at spille golf. Desværre er vi p.t. kun på 31 nye, og der er således langt op til målsætningen på 60. Så mange når vi nok ikke, men kunne vi komme op på 45 vil det være rigtig flot. Så kender du et potentielt emne, der kunne få lyst til at prøve med golfspillet, står begynderudvalget og Peder Pro klar med åbne arme til at give dem undervisning.

Med disse ord vil jeg gerne ønske alle en fortsat god sommer.

Udgivet i Bestyrelsen.