Ny green på hul 9

Efter flere års tilløb har bestyrelsen besluttet, at der skal bygges en ny green på hul 9. Det bliver således den sidste større del af den udviklingsplan, som klubbens arkitekt Henrik Jacobsen udfærdigede i 2002, og hvor de store skridt blev taget i 2004/2005 med klubhusbyggeri og omlægning af mange huller, og i 2008 med omlægning af hullerne 1,7 og 8.

Vi skifter en kedelig green, der hælder den forkerte vej, ud med en ny der bliver rykket ca. 20 meter frem, og bliver 80 centimeter højere i bagenden end i forenden. Samtidig bliver arealet drænet, således at vi som nu undgår vand i venstre side af forgreenen. En forbedring vil også blive at vandingsanlægget fremover også vil kunne vande greenområderne.

Udgifterne vil blive begrænset, idet vi bruger tørv og vækstjord fra vores reparationsgreen. Endvidere påregner vi i vid udstærkning frivillig arbejdskraft ved flytning af tørv og vækstjord, og også frivillige til andre opgaver der kan aflaste greenkeeperne, hvorved de her i efteråret kan få tid til jordarbejdet.

Men det skal være skidt før det bliver godt. Vi kommer nemlig i en periode til at spille til en midlertidig green, som er ved at blive etableret ca. 50 meter før den nuværende green. Tidsplanen for igangsættelse og færdiggørelse ligger endnu ikke fast, men vi påregner at gå i gang med jordarbejdet i starten af oktober, og fra da skal der således spilles til den midlertidige green.

Hvornår den nye green er klar til at spille på afhænger af vejret, og hvor hurtig der er vækst i de lagte tørv. Men meget skal gå galt hvis ikke vi spiller på den nye green den 1. juli 2016.

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.