Nyt fra Baneudvalget

Det er nu definitiv besluttet, at den nye 9. green først bliver taget i brug næste år, når vi i marts måned går over på sommergreens. Vi kunne godt med brug af ekstra arbejdskraft have gjort området færdig noget før, og taget greenen i brug her i eftersommeren, men græsset på greenen ville under alle omstændigheder i starten være uens i forhold til de øvrige greens. Så bestyrelsens beslutning er truffet på baggrund af en kombination af dette, økonomien og og en ganske udmærket midlertidig green. I øvrigt vil området snarest blive gjort helt færdig med sand i bunkeren og tilsåning af området øst for greenen, og hvis man har været i området for nyligt kan man se, at der er taget en ny sti i brug, således at vi igen går udenom 1. teested, når vi går fra 9. green til 10. green.

Kvaliteten og hastigheden på greens har – som sædvanlig – været drøftet henover sæsonen. Set i et større perspektiv synes vi i Baneudvalget, at de har været ganske gode, men måske ikke helt så hurtige som tidligere. De meldinger vi har fået gennem Golfspilleren i Centrum har da også været ganske positive, om end der har været enkelte kritikpunkter på, at greens ikke var særlig hurtige. Der arbejdes konstant på at optimere banen, men vejrliget og økonomien spiller ind, og er noget der skal tages meget  hensyn til. I denne uge har vi så på greens taget propper op og efterfølgende vertikalskåret og eftersået dem. I næste uge – uge 38 – vil de så blive topdresset, således at de gerne sidst i denne uge igen skulle være gode at putte på.

Vi kommer igen til den kommende vintersæson til at spille en omvendt bane, som vi efterhånden kender fra de seneste mange år. Når vi gør det, er det bl.a. fordi der slides mindre på banen fra 100 meter og ind til sommergreens, og så er der en ikke uvæsentlig tidsbesparelse for greenkeeperne. Ret mange – heri blandt et flertal i Old-boys klubben – synes i øvrigt, at det er helt i orden at spille en omvendt bane, bare teestederne er greens, og områderne deromkring bliver klippet ned.

Hvornår vil banen så blive vendt? Det afhænger af vejret, men sikkert er det, at det først sker efter den 11. november, hvor der jo er stor match for de frivillige. Mest sandsynlig er, at det vil ske omkring den 20. november. Men egentlig alt for tidligt at skrive noget om det nu, når vi har sol og sommer over Danmark med over 25 graders varme.

Baneudvalget

 

Udgivet i Baneudvalget.