Dato for generalforsamling i 2017 fastsat

Den årlige generalforsamling afvikles Tordag den 2. februar 2017 kl. 19,00. Der vil senest 14 dage før komme officiel indkaldelse via opslag i klubhuset og på hjemmesiden.

Vi minder om, at forslag for at kunne behandles på den kommende generalforsamling, i henhold til vedtægternes § 7  skal være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest den 1. december 2016.

 

Udgivet i Bestyrelsen.