Beslutninger truffet efter klubmødet den 19. april 2017

Onsdag den 19. april blev der afholdt klubmøde i klubhuset. Der var mødt 37 frem, der hørte om hjertestarter, 1. hjælp og golfregler. Endvidere var der mulighed for at stille spørgsmål til Baneudvalg og chefgreenkeeper om banen. Det var der mange der benyttede sig af, og det blev i det hele taget en vellykket aften med konstruktiv og god debat.

Efter at klubbens bestyrelse har haft mulighed for at drøfte emnerne fra mødet, er der her en kort konklusion på de væsentligste in-put:

Flytning af herreteestedet på hul 9:
Det blev foreslået at rykke teesteedet ca. 25 meter frem, således at flere spillere kan drive over søen og flere kan se flaget når de skal slå deres 2. slag. Bestyrelsen ønsker ikke at ændre mere på hullet nu, ej heller dameteestedet, som mange finder burde rykkes lidt tilbage, så søen kommer i spil. I øvrigt vil en fremrykning af teestedet bevirke, at bunkers så også skal rykkes frem, idet de ellers slet ikke kommer i spil for de der slår langt.

Højere flag:
Det blev foreslået at købe lidt længere flag til nogle af hullerne. f.eks. ville man så længere nede i bakken bedre kunne se flaget på hul 9. En test har dog her vist, at et flag der er 40 centimer højere kun giver en forbedring i bakken på ca. 10 meter. I øvrigt skal flagene jo kunne klare de hårde vindstød der af og til kommer, og som kan ødelægge koppen. Baneudvalget arbejder dog videre med ideen.

Damesteederne:
Det blev anført at flere af dameteestederne er noget slidte og ujævne. Umiddelbart vurderes dameteestederne til at være ligeså gode som herreteestederne. De kan alle naturligvis blive bedre, og indgår nu i Baneudvalgets prioritering af de mange opgaver med at forbedre banen.

Blå bane:
Ja – hvad er den blå bane for noget. Det er – vil nogen sige – backtee for damer. Andre vil sige at det er en mellemting mellem rød og gul. Men kik på scorekortet – banen er 5.422 km lang og man slipper for nogen af de værste udfordringer fra den gule bane, nemlig søen på hul 9 og træerne på hul 17. Vi vil gerne opfordre til at man spiller denne bane. Man får ganske vist 3 slag mindre at gøre med, men det kan i den sidste ende nemt vise sig at være givet godt ud.

Græsområdet for enden af drivingrangen:
Der var ønsker fremme om at dette areal forbedres og udvides, således at flere kan slå med jern fra græs og ikke måtter. Bestyrelsen kan ikke imødekomme dette ønske, da der simpelthen ikke er plads nok til at udslagsområdet kan rykkes frem og tilbage. Området vil dog nu blive topdresset, og vil også kunne bruges såfremt man ønsker at tee sin bold op.

Out-of-bounds på hul 18:
Flere fandt at hullet ville blive mere spændende, såfremt out-of-bounds pælene blev rykket om på den side af træerne, der grænser ind til drivingrangen. Hele træ-området kommer således til at høre med til banen. Et af argumenterne for ikke at gøre er, at det vil blive svært at finde sin bold derinde, og det nemt kan forsinke spillet på hullet. Bestyrelsen er imidlertid ikke afvisende overfor forslaget. Det er imidlertid et must, at der så sættes et hegn op på den anden side af træerne – et hegn der kan tage de lavtflyvende og skæve bolde, der p.t. ryger ind i træerne, således at mængden af træningsbolde i træerne bliver markant mindre end det er nu. Samtidig skal der findes en løsning på at holde græsset og ukrudtet væk fra træerne, idet der – hvis området skal høre med til banen – skal være mulighed for at finde sin bold derinde. Første skridt, og uden at det skal forstås sådan, at det er besluttet af flytte out-of-bounds pælene, tages nu ved at der i løbet af foråret sættes hegn op. Det har i øvrigt længe været et stort ønske for at gøre boldopsamlingen nemmere.

Hul 16:
Hullets udformning og fremflytning af teestederne gav anledning til en del drøftelse. Der var enighed om, at hullet er et rigeligt svært par 3-hul med en længde på 160/140 meter og med to bunkers foran. Der fremkom bl.a. et forslag om ikke at flytte teestederne, men blot rykke højre bunker om på siden af greenen. Bestyrelsen har imidlertid – efter at Baneudvalget har haft møde med klubbens banearkitekt Henrik Jacobsen – besluttet at sløjfe højre bunker og rykke dameteestedet ca. 25 meter frem, således at det bliver placeret lidt til højre for det nuværende. Herreteestedet vil også blive rykket frem, men nok ikke slet så meget. Arbejdet med at sløjfe højre bunker og erstatte den med forgreen går snarest i gang, og forventes afsluttet inden 1. juni. For så vidt angår opbygning af nyt dameteested er der ikke de første par måneder plads i greenkeepernes kalender, og arbejdet forventes derfor først sat i gang til efteråret. Vi må således i et stykke tid endnu leve med jorddyngen, der ligger mellem hul 16 og 17. I øvrigt vil greenen og greenområdet på hullet indgå i den mere langsigtede plan for banen, hvor de gamle greens bliver skiftet ud med nye greens, der lever op til nutidens standard.

Bestyrelsen

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.