Sommerhilsen fra Formanden

Så er det sommer – i hvert fald efter kalenderen – og jeg vil gerne holde min tradition med at sende en sommerhilsen til medlemmerne.

Hvordan går det egentlig i klubben? Det kunne godt på flere områder gå bedre, men vi er i bestyrelsen absolut ikke i kulkælderen, men ser positiv og optimistisk på at klare de udfordringer der er. Og der er lidt flere i år end der plejer at være på nuværende tidspunkt.

Blandt andet er vi mere udfordret på økonomien. Vi er bagefter på medlemsindtægter og greenfeeindtægter, men foran på sponsorater. Udgifterne ser ud til at blive som budgetteret, og når vi kommer til bundlinjen tror vi stadig, vi kan nå det budgetterede overskud på kr. 139.000,-.

Vi er også udfordret omkring tilgang af begyndere. Vi havde regnet med 40 og håbet på 50. Meget ser desværre ud til at vi kun når omkring 30. Det er derfor vigtig, at alle støtter op om den ven/venindematch vi holder i august måned. Det er jo vist sig, at det er en rigtig god måde at få nye ind i vores dejlige sport på.

Så har vi fået de første tilbagemeldinger fra Golfspilleren i Centrum – både fra medlemmer og greenfee-spillere. Vi ligger ganske pænt midt i sammenlignet med andre klubber. Det er så ikke godt nok for bestyrelsen. Vi ønsker endnu bedre karakterer, og det bliver der arbejdet stenhårdt på.

Lad mig her til sidst nævne noget af det positive – engang imellem har vi mennesker jo det med altid at fokusere på det negative. Compagni dagen var en stor succes, og giver lyst til og basis for at arrangere dagen igen næste år, hvor vi så gerne skulle vokse med et par hold. Positivt er det også, at vi i år har haft besøg af flere virksomheder og personaleforeninger, der har fået instruktion af Peder Pro, spillet på par 3 banen og sluttet med at spise i Cafeen. Vi har for disse arrangementer fået megen ros, og det er vigtig for os, for det er potentielle nye medlemmer vi har haft besøg af.

Og så må det gerne blæse lidt mindre og regne om natten. Med disse ord rigtig god sommer til alle.

Udgivet i Bestyrelsen.