Golfspilleren i centrum

Kære medlemmer,
Næste brugerundersøgelse fra Golfspilleren i Centrum bliver sendt ud den 25. juli til 1/3 af medlemmerne.
Måske er du blandt den tredjedel?
Første 1/3 af medlemmerne fik spørgeskemaet i maj måned. Nu kommer anden del – og sidste 1/3 får
tilsendt spørgeskemaet i september måned.

Du har muligheden for at give ros og ris til klubben. Hvad er godt – og hvor kan vi forbedre os. Vi ønsker fortsat
udvikling og drift i Lemvig Golfklub. Vi håber derfor, at rigtig mange af vores medlemmer vil udfylde skemaet.

 

Udgivet i Bestyrelsen.