Nyt fra Maskinhuset

Klubbens chefgreenkeeper Erling Raundahl har opsagt sit job pr. 28. februar 2018, og er således netop fratrådt. Erling har fortsat orlov, men tiltræder pr. 1. juni 2018 en stilling som pedel hos Lemvig Boligforening.

Vi siger tak til Erling for god og tro tjeneste gennem mange år – de sidste fem år som chefgreenkeeper – og ønsker ham held og lykke i det nye job.

Bo Mose, der siden sidste efterår har været konstitueret som greenkeeperchef, fortsætter som sådan indtil videre.

Udgivet i Bestyrelsen.