Vanding af banen

Greens:

Vi vander greens stort set hver nat. Men det er ikke altid nok.

Klubben købte for en god måneds tid siden en fugtighedsmåler. Den koster den nette sum af knap kr. 10.000,-. Men det betyder, at green keeperne kan måle – og måler – greens´ fugtighed hver dag. Er der en green, der ikke har den fugtighed, som vi ønsker bliver der vandet ekstra den dag. Eksempelvis er greens på  hul 4 og hul 6 ekstra tør i disse dage, og de får så ekstra vand, når green keeperne møder ind.

Som de fleste ved, så er vores greens anlagt forskelligt afhængig af, hvornår de er lavet. Det betyder, at greens ikke holder på ens på fugtigheden. Men med de nye redskaber, vi har, så har vi nu muligheden for at agere hurtigt, når vejret enten er meget varmt, blæsende eller begge dele.

Og så skal vi lige have med, at vores vandingsanlæg blev ødelagt af lynnedslag Kr. Himmelfartsdag. Det gav en del ekstra arbejde, da der gik en uge, før vi igen kunne vande automatisk igen.

Teesteder:

Vi kan ikke som på greens vande teestederne automatisk, og må derfor acceptere, at de ikke er lige så fine grønne som greens. Vi vander teestederne ved at sætte en mobil sprinkler op, og må så manuel tænde og slukke for den. Vi undersøger p.t. hvad det koster at investere i faste sprinklere, således at det vil blive markant nemmere at vande.

Fairways:

Her gør vi som næsten alle golfklubber – fairways vandes ikke. Der er kun få baner i Danmark, der har lagt sprinklere ud på fairways, og de fleste af dem der har det, er fordi de er bygget på sandjord, hvor græsset hurtig visner og jorden bliver hård som beton. Vi har ingen planer i Lemvig Golfklub om at investerere i nyt vandingsanlæg, idet det er vores vurdering, at investeringens størrelse og den løbende vandudgift slet ikke står i et rimeligt forhold til det vi får. Vi har nemlig en bane der er bygget på lerjord, som kan holde på vandet – dog ikke i den grad vi gerne ser, når vi oplever ekstrem tørke som nu.

Udgivet i Bestyrelsen.