Information om forslaget til vedtægtsændringer

Til den kommende generalforsamling har bestyrelsen, som det fremgår af indkaldelsen, foreslået to vedtægtsændringer. Jeg vil her kort redegøre hvorfor. Det er sådan, at der i vores nuværende vedtægter ingen tvivl er om, at man ikke efter den 1.12. kan melde sig ud med virkning fra det kommende år. Derimod fremgår det ikke soleklart af vedtægterne, at man ikke efter den 1.12 kan melde sig fra aktiv til passiv. Det har bestyrelserne gennem årene altid tolket sådan, at det kunne man ikke, og det er da også sådan at den nuværende bestyrelse ser det. Men for at ingen skal blive i tvivl fremover, har vi fundet en mere klar og entydig tekst, der ikke kan misforstås.

Nogen vil måske så spørge: Ja – men hvorfor kan man ikke bare melde sig ud senere end den 1.12? Svaret til det er, at en klub med så store udgiftsposter som en golfklub, er nødt til at vide i god tid før næste sæson, hvor mange medlemmer man har. Endvidere skal der jo lægges et budget frem for det kommende år på generalforsamlingen i februar måned, og ingen ansvarlig bestyrelse vil jo kunne komme med et realistisk budget, hvis man ikke bare vidste lidt om hvor mange medlemmer man har.

Og ganske kort om det andet ændringsforslag. Som det er nu, skal alle aktive medlemmer betale et indskud. Vi ønsker fremover, at det er generalforsamlingen, der bestemmer størrelsen, og ved den formulering der nu er foreslået, vil generalforsamlingen kunne vedtage at indskuddet skal være 0 kroner. I øvrigt er det ikke fordi bestyrelsen lige nu ønsker helt at slette indskuddet, men vi vil gerne være på forkant med udviklingen – vi er nemlig en af de få danske klubber, der stadig forlanger indskud.

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.