Referat af ekstraordinær generalforsamling den 25.2.2019

På klubbens ordinære generalforsamling den 7.2.2019 blev bestyrelsens to forslag om vedtægtsændringer enstemmig vedtaget. Men da der ikke var fremmødt tilstrækkeligt med medlemmer til at få det endelig vedtaget, var det nødvendig med en ekstraordinær generalforsamlling.

Denne ekstraordinære generalforsamling blev afholdt i går – den 25.2.2019. Der var seks fremmødte stemmeberettigede medlemmer, som valgte Chr. Nielsen som dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt iflg. vedtægterne, og man gik herefter over til punkt to på dagsordenen – vedtægtsændringer. Alle de fremmødte stemte for forslaget og Chr. Nielsen konstaterede herefter at vedtægtsændringerne var vedtaget, da 2/3 af de fremmødte medlemmer havde stemt for.

Herefter er 2. afsnit i § 2 Medlemmer ændret til: Indmeldelse sker skriftlig, og der udstedes medlemsbevis. Medlemskab er bindende for et kalenderår. Udmeldelse eller overgang til en lavere kontingentmæssig medlemskategori skal ske skriftlig og inden den 1. december gældende for det efterfølgende år.

Samtidig er 1. afsnit i § 4 Indskud ændret til: Størrelse og betalingsvilkår for indskud fra aktive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Børn, juniorer og ungseniorer betaler ikke indskud.

De nye vedtægter er endnu ikke lagt på hjemmesiden, men de er under udarbejdelse og vil blive lagt på inden den 1. april 2019.

Udgivet i Bestyrelsen.