Toilet ved hul fem

I formandens beretning på klubbens generalforsamling i februar blev det nævnt, at klubben havde sendt en ansøgning til Lemvig Kommune om at bygge et lille toilet ved hul fem.

Vi har nu – efter positiv og hurtig behandling hos Lemvig Kommunes Teknik & Miljø udvalg – fået en dispensation fra Naturbeskyttelsesloven nr. 933 af 24.9.2009, og dermed tilladelse til at bygge et toilet på 2,5 m2 med tilhørende samletank.

Toilettet kommer til at ligge ved siden af lynskuret og arbejdet er så småt gået igang. Da det er frivillige der står for opgaven, kan der ikke p.t. sættes præcis tidspunkt på hvornår toillettet er færdig, men vi håber på, at indvielse kan finde sted omkring juli måned.

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.