Sommerindspil fra Formanden

Sædvanen tro plejer jeg på dette tidspunkt at skrive lidt om livets gang i Lidenlund – nej livets gang i Lemvig Golfklub. Først lidt om økonomien. Det ser fint ud med kontingentindtægter, som er over det budgetterede, og det er jo rigtig dejlig for det bekræfter, at vi har flere medlemmer end vi havde regnet med. En anden vigtig indtægtspost er green-fee. Her er vi en smule bagefter, men da de store indtægter kommer i juli og august måned, kan det både ændre sig til den positive side, men også til den mere negative. En tredje stor indtjeningskilde er sponsorer, og her ser det ud som om vi rammer budgettet. På udgiftssiden ligger vi som budgetteret, og der har heldigvis ikke været større negative overraskelser, så alt i alt er vi fortrøstningsfulde omkring resultatet for hele året.

At vor økonomiske situation ser fornuftig ud, bekræftes af at vort indestående i banken var blevet så stor at vi skulle betaler renter af det. Det fik os til her pr. 30.6.2019 at indfri et kreditforeningslån på kr. 1,59 mio. over kassekreditten. Den eneste gæld klubben herefter har, udover det der i perioder er trukket på kassekreditten, er herefter et lille flekslån i Nykredit på kr. 340.000,-. Indfrielsen af kreditforeningslånet giver i år en besparelse på ca. kr. 8.000,-, og i årene fremover ca. kr. 20.000,-.

Så vil jeg godt sige lidt om banen, hvor vi bl.a. gennem Golfspilleren i Centrum har fået rigtig mange roser. Dem skynder jeg at sende videre til greenkeeperstaben og de frivillige i Maskinhuset. Dog ingen roser uden torne. Enkelte greenfee-spillere og medlemmer har givet udtryk for at vore greens ikke er ensartet. Det kan de til en vis grad have ret i. Det er jo sådan at vores bane er bygget ad flere gange. De ældste greens er sået til med hvene og rødsvingel, medens de nyere er med ren rødsvingel. Vi arbejder hele tiden på at få mere rødsvingel i de ældste greens, men det er desværre en proces der tager tid, så vi kommer til at leve en hel del år med, at greens ikke er helt ensartet. Men processen er i gang, og for hvert år der går kommer vi tættere på slutresultat. I øvrigt har vi et større projekt i gang for at gøre greens bedre og mere ensartede. Vi udskifter simpelthen de græsområder på greens, hvor græsarten hverken er hvene eller rødsvingel, men noget ”ubestemmelig skidt”. Vi er startet på hul 17, så hvis du synes greenen nogle steder er lidt ujævn ved du nu hvorfor. Det vil dog hurtigt rette sig.

Her til sidst i mit sommerindspil vil jeg gerne skrive lidt om uge 28, hvor vi jo får en masse gæster afledt af, at det kun koster kr. 50,- i greenfee at spille banen. Jeg skal også lige nævne, at vi i denne uge fejrer at det grundlovsdag var 30 år siden banen blev indviet. Derfor koster det kun kr. 30,- at deltage i den konkurrence der er på hul 8, hvor et hole-in-One giver et gavekort på kr. 10.000,- til Kallesøes Bolighus. Vi håber i ugen på op til 600 gæster, og de skulle gerne få en god oplevelse, således at de både kommer igen for at spille banen, og får fortalt til venner og familie hvilken dejlig bane vi har. Så kære medlemmer – tag godt imod dem. I øvrigt har vi ikke som flere andre klubber, der har 50 kroners uge, lukket banen for medlemmer. Jeg vil dog opfordre til, at man i ugen spiller helt fra morgenen af, sidst på dagen eller snupper en udenbys bane, så der bliver plads til så mange greenfeespillere som muligt. Så har man ligesom de frivillige hjælpere, som der i denne uge er rigtig mange af (stor tak til dem), givet lidt til fællesskabet.

Med håb om noget mindre vind fremover, end der er denne mandag den 1. juli hvor jeg sidder og skriver dette, vil jeg gerne ønske alle en god sommer.

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.