Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

 Iflg. § 5 i Lemvig Golfklubs vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19,00 i klublokalerne med følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  • Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  • Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.
  • Forslag fra medlemmerne. (Der er indkommet fire forslag. Conni Olesen og Helle Strøm: Mht klubber i klubben så foreslår vi at man for at kan spille med i en given klub – skal booke sig på golfbox senest dagen før kl. 16 hvis man vil spille. I stedet for blokering af banen – skal tiderne herefter frigives så klubbens øvrige medlemmer kan spille på de frigivne tider. Ivar Lorent- sen: Punkt 1: Vi kører greenfee kontrol igen. Punkt 2: Man skal bekræfte på golfbox hver gang, også egne medlemmer, ellers bliver der lukket efter 3 gange. Punkt 3: Vi vil gerne have 60 moderfår, da vi ikke kan bruge 43 som sidste år – er for lidt)
  • Valg af bestyrelsesmedlemmer. (på valg er Carsten Stigaard, Karsten Bro, og Inger Schmidt. Førstnævnte modtager genvalg, medens de to sidst- nævnte ikke gør)
  • Valg af revisor jfr. § 11.

Lemvig, den 6. januar 2020

 

Bestyrelsen

 

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.