Referat fra generalforsamling og bestyrelsens konstituering

Golfklubbens ordinære generalforsamling blev afviklet i går. Der var fremmødt 110 medlemmer, der først hørte formand Flemming Nielsens beretning og dernæst Inger Schmidts fremlæggelse af regnskabet for 2019 – et regnskab der viste et flot overskud på kr. 232.630,-. Både beretning og regnskab blev enstemmig godkendt. Herefter fremlagde Flemming Nielsen budgettet for 2020, der viste et overskud på kr. 114.000,- med uændret kontingentstørrelse. Denne blev ligeledes enstemmig vedtaget, medens ingen af medlemmernes fremlagte forslag – i øvrigt efter livlige og konstruktive debatter – blev vedtaget.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Peder Andreasen og Martin Nygaard, medens der var genvalg til Carsten Stigaard. Der blev ikke opstillet andre kandidater.

I løbet af næste uge vil formandens beretning og et mere fyldigt referat blive lagt på hjemmesiden.
Læs det fulde referat under:  om klubben/generalforsamling

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Flemming Nielsen som formand, Arne Jakobsen som næstformand, Peder Andreasen som kasserer og Ulla Thygesen som sekretær.

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.