Skal vi købe flere maskiner?

Kære medlemmer,
Vi har brug for jeres hjælp! Skal vi købe en ny såmaskine?

I bestyrelsen forsøger vi hele tiden at optimere klubbens økonomi, og dermed bidrage til, at klubben fortsat kan have et meget lavt kontingent. Vi arbejder hele tiden på at forbedre vores bane. Det kan købet af en såmaskine medvirke til, idet vi så ikke – som nu – skal leje en såmaskine. I dag er vi afhængig af, om vi kan leje maskinen, når det passer ind i vores planer.

Det er jo sådan – hvad kun de færreste ved – at i en golfklub får man ikke, som I andre virksomheder, refunderet sin momsudgift. Det vil sige, at når vi køber en maskine til f. eks kr. 400.000,-, så koster den reelt kr. 500.000,-. Til at afbøde lidt af dette tab har Staten oprettet en Momskompensationspulje, som de foreninger, som er almennyttige, kan søge.

Lemvig Golfklub er godkendt af Skat som en almennyttig forening. Men der er også nogle andre betingelser der skal opfyldes. En af dem er – og det er her vi har brug for jeres hjælp –  at mindst 100 personer hver giver en gave på mindst kr. 200,- til klubben. Beløbet er skattemæssigt fradragsberettiget, og de kr. 200,- er således kun reelt kr. 140,-.  (Klubben indberetter til Skat)

Hvad får klubben så ud af det?
Ja – allerførst får vi jo mindst kr. 20.000,- som medlemmerne indbetaler. Men udover det får vi del af Momskompensationspuljen. Hvor meget det bliver, afhænger af, hvor mange der søger, og hvor stort vores momsbeløb bliver. Men det vil formentlig dreje sig om mindst kr. 50.000,-.

Denne ”trafik” har flere golfklubber på det seneste benyttet sig af. Er det så noget, der skal ske hvert år i Lemvig? Det er ikke vores plan, men lige netop i år, hvor vi har købt en ny greenklipper og gerne vil købe en såmaskine, udgør momsbeløbet rigtig meget.

De første penge er der tilsagn om – bestyrelse og forretningsfører er nemlig gået forrest, og vi har da også tilsagn fra en del andre. Men skal vi nå de 100 – og det skal være inden 24. september – har vi brug for jeres hjælp.

Vi håber derfor, at mange vil udfylde og aflevere den blanket , som ligger overalt i klubhuset. Og ja – det bliver ikke let – at komme forbi kontoret og bestyrelsesmedlemmer den næste måned uden at få et ”vink” om de 140 kroner 😊

 

Bestyrelsen 26.08.20

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.