Momskompensation – ny såmaskine – svar på spørgsmål m.m.

Der er kommet et par relevante spørgsmål om momskompensation i forbindelse med køb af en ny såmaskine.

Lad mig lige først slå fast. Vi er kommet godt i gang med at modtage de kr. 200,-, men der er stadig langt til de 100 personer, som er nødvendig for at få momskompensationen. Og i øvrigt vil det da heller ikke gøre noget, om de 100 personer blev til mange flere.

En ny såmaskine koster kr. 310.000,- og afskrives regnskabsmæssig som andre nye maskiner over 8 år. Det vil sige at der her er en årlig udgift på kr. 38.000,-, hvortil kommer rentetab, forsikring, vedligeholdelse m.m., som vi anslår til kr. 12.000,-, og den årlige udgift er således ca. kr. 50.000,-.

Hvis vi lejer en maskine hos en forhandler, koster det ca. kr. 20.000,- for en sæson. Set i forhold til ovennævnte kr. 50.000,- er et køb jo så en dårlig forretning for os. Men ved at eje kan vi så på de optimale tidspunkter hele året, og det er en kæmpefordel, som giver os mulighed for at få et endnu bedre græstæppe på fairways, forgreens og greens. Og så slides en såmaskine jo ikke op på 8 år – den holder nok nærmere 15-20 år.

Når således det hele bliver lagt sammen er det bestyrelsens vurdering, at det alt i alt bliver en god forretning for os, og en super god forretning, hvis vi kan få et tilskud fra medlemmer og momskompensation på i alt ca. kr. 70.000,-.

Der kom også et spørgsmål om vi allerede havde købt såmaskinen. Til det kan jeg sige, at det har vi ikke, men den er reserveret, og hvis alt går som vi forventer, vil den blive leveret i starten af oktober, og vil da omgående komme i brug.

Og så skal vi lige huske at hele denne ”trafik” ligeså meget handler om, at vi også i årene fremover kan have et meget lavt kontingent.

Flemming Nielsen

Udgivet i Bestyrelsen.