Status på momskompensation – køb af ny såmaskine

Tak for den store interesse der har været omkring købet af ny såmaskine og delvis finansiering via momskompensation og tilskud fra medlemmer.

Vi skulle som bekendt opnå et tilskud på kr. 200,- fra mindst 100 medlemmer for at opfylde betingelserne for at få momskompensationen. Det har vi nået, og er nu pænt over de 100, der var kravet. Så vi har omgående købt den reserverede såmaskine, som bliver leveret i denne uge. Den kommer straks i brug, da vi skal have eftersået alle greens efter at der i denne uge er taget propper op på dem.

Vi ved i Bestyrelsen, at mange fortsat har planer om at indbetale de kr. 200,-. Vi vil selvfølgelig gerne have så mange penge ind som muligt, og selv om målet nu er nået, kan man stadig nå at komme med på gavelisten, såfremt man betaler senest den 24. september.

Endnu engang tak til alle, der gjorde det muligt for klubben at få et ”gratis” tilskud fra SKAT i omegnen af kr. 50.000,-.

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.