Nyt fra Maskinhuset

Dagen er aftaget med næsten 5 timer, men det afholder ikke vores greenkeepere i at arbejde og samtidig tage hensyn til spillerne. Her en lille video fra sidste uge, hvor der blev taget propper op på greens. Og de startede med at arbejde kl. 04.30, så medlemmer og gæster blev berørt mindst muligt.

Tusind tak til de mange medlemmer, der allerede har indbetalt kr. 200,-. Du kan dog stadig nå at indbetale kr. 200,-, hvis du også vil støtte klubben. Som nævnt tidligere indberetter vi til Skat, så du får fradrag på din selvangivelse i 2020.

Vi har købt såmaskinen. Og vores greenkeepere kan planlægge arbejdet bedre i forhold til vejr og nedbør.

Her ser du den nye maskine på arbejde :-)

Udgivet i Bestyrelsen.