Resultater fra Golfspilleren i Centrum

Med denne information vil bestyrelsen gerne sige lidt om årets resultater m.m. fra Golfspilleren i Centrum – et værktøj hvor alle medlemmer og greenfeegæster har mulighed for at komme med deres mening omkring alt i klubben, men specielt omkring banen, sekretærkontoret, bestyrelsen, proen og cafeen. Som i tidligere år har ca. 1/3 del af medlemmerne og gæsterne valgt at benytte sig af den mulighed. Det er vi naturligvis glade for – det er jo netop en vej til at gøre klubben endnu bedre.

Generelt har der været tilfredsstillende karakterer til alle. Helt i top har servicen været på sekretær- kontoret, men også banen har fået meget fine karakterer, medes der var  middelkarakterer til Proen og Cafeen. Her er der selvfølgelig mulighed for forbedringer, og det bliver der naturligvis arbejdet på, ligesom den nye på sekretærkontoret Anne Grethe Sand Stauning vil gøre alt for at fastholde kontorets flotte karakterer.

Rigtig mange har valgt at komme med bemærkninger – faktisk ikke færre end 148 har benyttet sig af den mulighed. Desværre langt de fleste som anonyme, og det giver os jo ikke mulighed for at komme i dialog med dem.

Det er ikke alle bemærkninger der er lige seriøse, f.eks. er en del utilfreds med vejret! De mere seriøse har vi i bestyrelsen bearbejdet, og resultatet af flere af dem kommer her.

Mange har givet udtryk for utryghed ved at spille hul 18, fordi der kom bolde farende over fra driving-rangen. Vi har derfor besluttet, at der i marts måned næste år sættes et større hegn op mellem drivingrangen og over til hul 18, ligesom udslagsmåtten på drivingrangen drejes lidt, således at man automatisk kommer til at slå lidt mere over mod anlægget.

En del så også gerne at vi forbedrede forholdene på driving-rangen. Det gør vi også først i det nye år. Vi har nemlig købt en ny og bedre udslagsmåtte, hvor man kan sætte sin bold op på en tee.

Flere har givet udtryk for at bunkers er for hårde, der er for ofte vand i dem, og i nogle af dem stikker der en dug op. Det gør vi også noget ved. I første omgang tager vi dugen af på de tre greenbunkere ved hul 7 og får dem drænet bedre. Samtidig er Baneudvalget gået i gang med at udfærdige en plan for de øvrige bunkers, så der også her vil ske forbedringer i løbet af de næste år.

Enkelte har fundet at flere teesteder var skæve. Generelt mener vi ikke, at teesteder skal have alt for høj prioritet, og det derfor er en opgave, der skal løses løbende. Vi er dog startet med 51-teestedet på hul 18, der nu er blevet rettet op og bliver klar til sæsonstart. Den var nu også meget skæv!

Roughen bliver selvfølgelig også kommenteret, og mange mener den er for tæt. I bestyrelsen finder vi at banen har en passende bredde, især efter at der flere steder er taget et ekstra ”træk” ind i roughen. Og så bliver der hele tiden arbejdet på at gøre roughen tyndere, bl.a. ved at alt græsset og ukrudtet en gang om året flere steder helt fjernes og afklippet køres væk. Men det er altså en proces der tager flere år før forbedringerne kan ses. Hvad så med fårene? Dem er vi glade for, men flere end dem vi har, synes vi ikke om.

Så har der været fremsat ønske om bedre træningsfaciliteter i vinterperioden. Som vi tidligere har meddelt, har firmaet Teebox tilbudt at levere og drive et golfsimulatorhus af høj kvalitet. Vi har fået en kommunal tilladelse til at stille det op, men da det skal opføres indenfor 300 meter af strandbeskyttelseslinjen, skal der også en tilladelse til fra Kystdirektoratet. Her er der en lidt længere ekspeditionstid end hos kommunen, og lige nu ser det desværre ikke ud til, at det bliver i denne vinter vi får fornøjelse af huset.

Vi ved, at flere medlemmer har haft ønsker, der ikke er kommenteret her. Vedkommende er derfor meget velkommen til at kontakte enten en fra bestyrelsen eller en fra baneudvalget og få en uddybende snak om det.

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.