Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

 Iflg. § 5 i Lemvig Golfklubs vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 3. februar 2021 kl. 19,00

 i klublokalerne med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  4. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud.
  5. Forslag fra bestyrelsen (Der er ingen forslag).
  6. Forslag fra medlemmerne (Der er ingen forslag).
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg er Ulla Thygesen, Flemming Nielsen, og Arne Jakobsen. Førstnævnte modtager genvalg, medens de to sidstnævnte ikke gør).
  8. Valg af revisor jfr. § 11.
  9. Eventuelt

Lemvig, den 6. januar 2021

Bestyrelsen

 

Udgivet i Bestyrelsen.