Generalforsamling udsat

Efter gårsdagens udmelding fra myndighederne om at forsamlingsforbuddet fortsat er max. fem personer og gælder indtil den 7. februar, er vi nødsaget til at udsætte klubbens generalforsamling, der var fastsat til den 3. februar.

Vi håber på at kunne afholde den senere i februar og vil når det bliver muligt indkalde med mindst 14 dages varsel.

Iflg. vedtægterne skal klubbens reviderede regnskab fremlægges ved opslag i klubhuset og på klubbens hjemmeside senest otte dage før generalforsamlingen. Vi har her besluttet at tage udgangspunkt i den 3. februar, og regnskabet vil således senest den 26. januar blive offentliggjort.

Udgivet i Bestyrelsen.