Vigtig information fra bestyrelsen

Det er i dag den 3. februar 2021 og vi skulle – hvis vi havde fået lov af myndighederne – i aften have afholdt klubbens ordinære generalforsamling. Sådan gik det desværre ikke – den er udsat på ubestemt tid, og i bedste fald kan vi nok holde den engang i marts måned.

Formanden skulle således i aften have aflagt sin sidste beretning, da han efter 15 år i bestyrelsen ikke modtager genvalg. Afledt af generalforsamlingsudsættelsen har bestyrelsen imidlertid – mod sædvanlig praksis – besluttet, at lægge beretningen på hjemmesiden nu (Om klubben/ generalforsamling). Den vil således kunne læses senere i dag sammen med den kontingentopstilling og det budget for 2021, der også skulle være fremlagt i aften.

Med hensyn til kontingentet for 2021 er det Bestyrelsens forslag, at det er uændret. Det er således  samme beløb som sidste år, der opkræves den 1. marts 2021. Viser det sig imidlertid efterfølgende, at generalforsamlingen sætter beløbet ned, refunderer vi selvfølgelig beløbet, ligesom der kan komme en efterregning, hvis generalforsamlingen vil have det sat op.

Håber alle synes at det er en fair og god måde at klare den udfordring på. I øvrigt skal budgettet jo ikke godkendes men blot forelægges.

Der skulle så også være valgt tre nye bestyrelsesmedlemmer. Som man kan læse af Formandens beretning foreslår Bestyrelsen valg af Anne Lykke, Christian Kaalund og Georg Breddam. Som ny formand er de eksisterende medlemmer af bestyrelsen, og de tre endnu ikke valgte enige om, at pege på Ulla Thygesen, men som vedtægterne siger, kan bestyrelsen formelt først konstituere sig efter generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil naturligvis blive holdt så snart myndighederne giver tilladelse til det. Indtil da drives klubben af den nuværende bestyrelse som en slags ”forretningsministerium”. I perioden vil bestyrelsen ikke foretage større beslutninger, men som situationen ser ud nu for Lemvig Golfklub, er der helt afgjort heller ikke brug for det.

Læs beretning, budget og kontingent her

Udgivet i Bestyrelsen.