Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

 Iflg. § 5 i Lemvig Golfklubs vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling

Mandag, den 24. maj 2021 kl. 16,00

 i klublokalerne med følgende dagsorden:

1) Valg af dirigent.

2) Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

3) Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4) Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud

5) Forslag fra bestyrelsen (Der er ingen forslag).

6) Forslag fra medlemmerne (Der er ingen forslag).

7)  Valg af bestyrelsesmedlemmer (På valg er Ulla Thygesen, Flemming Nielsen, og Arne Jakobsen. Førstnævnte modtager genvalg, medens de to sidstnævnte ikke gør. Bestyrelsen foreslår valg af Anne Lykke, Christian Kaalund og Georg Breddam)

8) Valg af revisor jfr. § 1

9)  Eventuelt

Lemvig, den 9. maj 2021

 

                                                     Bestyrelsen

 

 

Udgivet i Bestyrelsen.