Referat ordinær generalforsamling – Formandsskifte

Klubbens ordinære generalforsamling, der jo var udsat fra den 3. februar, blev afviklet i går. Det blev en meget stille og rolig affære med kun 35 fremmødte medlemmer, og hvor Christian Nielsen blev valgt til dirigent. Klubbens formand Flemming Nielsen aflagde en forkortet beretning, idet han gjorde opmærksom på, at den officielle beretning er den, der siden den 3. februar har været tilgængelig på klubbens hjemmeside. Dernæst gennemgik kasserer Peder Andreasen regnskabet, der viste et flot overskud på kr. 222.118,-. Der var hverken spørgsmål til beretning eller regnskab, og de blev begge godkendt uden afstemning. Herefter fremlagde Peder Andreasen budgettet for 2021, der viste et overskud på kr. 102.000,-. Bestyrelsens forslag til uændret kontingent og fastsættelse af indskuddet til 0 kroner, blev enstemmig vedtaget.

Nyvalgt til bestyrelsen blev Anne Lykke, Georg Breddam og Christian Kaalund, medens der var genvalg til Ulla Thygesen. Der blev ikke opstillet andre kandidater.

Under eventuelt var der to spørgsmål. Jens Chr. Jensen så gerne, at det blev nemmere at tee sin bold op på den nye drivingrangemåtte, og foreslog at der sættes nogle  gummidupper ned i den. Herman Balle synes – med det flotte regnskab in mente – at man snarest burde få skiftet den sidste og gamle halvdel af drivingrangemåtten ud. Begge dele noterede bestyrelsen sig.

Til slut var der vin og  pæne ord fra Ulla Thygesen til de afgående bestyrelsesmedlemmer Arne Jakobsen og Flemming Nielsen.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Ulla Thygesen som formand, Carsten Stigaard som næstformand, Peder Andreasen som kasserer og Anne Lykke som sekretær.

    Her foto af  Flemming Nielsen og  Ulla Thygesen

Udgivet i Bestyrelsen.