Generalforsamling

Lemvig Golfklub afholder generalforsamling Torsdag den 3. februar 2022 kl. 19.00.
Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet
skriftlig til bestyrelsen senest den 1. december 2021.
Nærmere indkaldelse med dagsorden kommer i  januar måned som vedtægterne foreskriver.

Vi kan dog allerede nu informere om, at der er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg og alle modtager genvalg.
De 4 er Martin Nygaard, Georg Breddam, Carsten Stigaard og Peder Andreasen

Hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Bestyrelsen.