Referat og beretning fra generalforsamlingen

Klubbens ordinære generalforsamling,  blev afviklet torsdag den 3. februar.

Læs referat og beretning her

Der var et rigtig fint fremmøde, og Christian Nielsen blev valgt til dirigent. Klubbens formand Ulla Thygesen aflagde beretning.
Dernæst gennemgik kasserer Peder Andreasen regnskabet.
Der var få  spørgsmål til beretningen, som Ulla besvarede, og ingen spørgsmål til regnskabet, og begge blev godkendt.
Herefter fremlagde Peder Andreasen budgettet for 2022.
Bestyrelsens forslag til uændret kontingent og fastsættelse af indskuddet til 0 kroner, blev enstemmig vedtaget.

De 4 der var på genvalg til bestyrelsen blev alle genvalgt, og der blev ikke opstillet andre kandidater.

Jesper Andersen havde et forslag til ændring af indsendelse af forslag til den årlige generalforsamling, hvilket blev behandlet og som skal endelig vedtages på den ekstraordinære generalforsamling senere. Dato herfor følger

Under eventuelt var der et spørgsmål fra Anders Hansen Skinhøj ang. hvor vidt det er muligt at spille til sommergreens hele året, hvilket blev fremlagt af AHS.
Vi henviser til hele fremlæggelsen og svar i referatet.

Hilsen

Bestyrelsen

Udgivet i Bestyrelsen.