Ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Lemvig Golfklub den 24. februar 2022 kl. 14.00

 Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Lemvig Golfklub.

 I henhold til vedtægternes § 6 indkaldes herved til ekstraordinær generalforsamling i Lemvig Golfklub.

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes torsdag den 24. februar 2022 kl. 14.00 i klubhuset, Strandvejen 15, 7620 Lemvig, med følgende dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Vedtagelse af ændring af vedtægternes § 7, 2. afsnit, som fremsat og vedtaget på generalforsamlingen den 3. februar 2022.
  3. Evt.
Udgivet i Bestyrelsen.