Nyt fra Baneudvalget – forbud mod buggykørsel m.m. og vintergreens

Forbud mod buggykørsel – tue op på fairway m.m.: 

Efteråret er over os – der er kommet meget nedbør på det seneste og mere er på vej. Fra den 3.11.2022 er det derfor forbudt at køre rundt i buggy. Dog kan der gives dispensation ved henvendelse til kontoret, hvis man ikke kan gå rundt. Vi skal alle gøre en ekstra indsats for at passe på banen, så fra den 3.11.2022 skal der tues op på fairway. Husk at rette nedslagsmærker op og lægge turf på plads.

Vintergreens:

Ved sidste generalforsamling kom spørgsmålet, om vi ikke kunne have sommergreens hele året, op at vende. Dette var vi i første omgang ikke tilhængere af, da greens ikke er bygget til det. Men vi lovede at undersøge, om dette alligevel kunne være en god ide for klubben.

I sommers havde vi så besøg af banekonsulent Chris Haspell fra Skotland. Han brugte en dag sammen med os, og der spurgte vi ham om tankerne omkring sommergreens hele året. Chris er kommet på vores bane stort set siden den blev etableret, og kender den derfor rigtig godt. Han ville på ingen måde anbefale os, at holde greens åbent hele året. De er ikke bygget til det, og med den fede jord vi har, vil det være alt for stor en belastning for greens og greensområder. De skal have ro, og der er meget stor risiko for svampesygdomme – især når greens i en længere periode ikke kan komme af med fugtigheden.

Vores greens har været meget ramt af sygdom denne sæson, også selvom de var vinterlukket. Men med de få muligheder, der grundet lovgivningen er tilbage for at behandle sygdomme, så tør vi ikke lige nu løbe risikoen, og samtidig påtage os en markant større udgift. På den lidt længere bane kan der jo godt være der kan findes en løsning. Det vi gør nu er, at vi spiller lidt længere end vi plejer på sommergreens og starter op lidt før – selvfølgelig afhængig af vejret.

Vi spiller således til sommergreens helt frem til den 8.12.2022 – så kan vi ikke strække den længere, også fordi greenkeeperne skal holde ferie og afspadsere. Vi håber på noget godt november vejr uden for megen regn og frost – i modsat fald kan vi jo blive nødt til at gå til vintergreens noget før. Her vil banen som tidligere år blive vendt, således at vi spiller fra green til teested.

 

Udgivet i Bestyrelsen.