Generalforsamling

Lemvig Golfklub afholder generalforsamling onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.00.

Forslag fra medlemmer skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet
skriftlig til bestyrelsen senest den 31. december 2022.
Nærmere indkaldelse med dagsorden kommer i januar måned som vedtægterne foreskriver.
Vi kan dog allerede nu informere om, at der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.

De 3 er Anne Lykke, Christian Kaalund og Ulla Thygesen. Anne Lykke og Ulla Thygesen modtager genvalg.

Hilsen
Bestyrelsen

Udgivet i Bestyrelsen.