Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Iflg. § 5 i Lemvig Golfklubs vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling

Onsdag den 8. februar 2023 kl. 19.00 i Lemvig Golfklub med følgende dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år

3)      Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4)      Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter

5)      Forslag fra bestyrelsen (der er ingen forslag)

6)      Forslag fra medlemmerne (der er ingen forslag)

7)      Valg af bestyrelsesmedlemmer (på valg er Christian Kaalund – modtager ikke genvalg, Anne Lykke og Ulla Thygesen, som begge modtager genvalg.

8)      Valg af revisor jfr. § 11.
9)      Eventuelt

 

Udgivet i Bestyrelsen.