Vigtig information fra bestyrelsen

Det er i dag den 3. februar 2021 og vi skulle – hvis vi havde fået lov af myndighederne – i aften have afholdt klubbens ordinære generalforsamling. Sådan gik det desværre ikke – den er udsat på ubestemt tid, og i bedste fald kan vi nok holde den engang i marts måned. Formanden skulle således […]

Generalforsamling udsat

Efter gårsdagens udmelding fra myndighederne om at forsamlingsforbuddet fortsat er max. fem personer og gælder indtil den 7. februar, er vi nødsaget til at udsætte klubbens generalforsamling, der var fastsat til den 3. februar. Vi håber på at kunne afholde den senere i februar og vil når det bliver muligt indkalde med mindst 14 dages […]

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2021  Iflg. § 5 i Lemvig Golfklubs vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling Onsdag den 3. februar 2021 kl. 19,00  i klublokalerne med følgende dagsorden: Valg af dirigent Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud. […]

Julehilsen fra Bestyrelsen

Julen nærmer sig og inden længe skriver vi 2021. Derfor denne lille hilsen. Året startede forfærdeligt, og en kort overgang måtte vi – grundet Coruna virussen – lukke helt for golfspil efter anbefaling fra Dansk Golf Union. Den beslutning var en smule overilet, og det varede da heldigvis heller ikke længe inden ledelsen i Dansk […]

Resultater fra Golfspilleren i Centrum

Med denne information vil bestyrelsen gerne sige lidt om årets resultater m.m. fra Golfspilleren i Centrum – et værktøj hvor alle medlemmer og greenfeegæster har mulighed for at komme med deres mening omkring alt i klubben, men specielt omkring banen, sekretærkontoret, bestyrelsen, proen og cafeen. Som i tidligere år har ca. 1/3 del af medlemmerne […]

Klubhuset lukket – Proshoppen åben

Med virkning fra den 11.12.2020 kl. 16,00 er der kommet nye Covid 19 restriktioner. Klubhuset må herefter ikke benyttes, dog må man gå ind på toilet. Har man brug for scorekort ligger de fremme i vindfanget. Kontoret og proshoppen er stadig åbne. I øvrigt er der i shoppen juleudsalg i weekenderne 12./13 december og 19./20. […]

Forpagtningsaftalen med Golfcafeen forlænget

Klubbens forpagtningsaftale med Golf Cafeen v/Gerda Dalgaard udløb den 30.10.2020. Da begge parter har været tilfredse med samarbejdet, er aftalen forlænget til den 28.2.2022, hvor Gerda har valgt at trappe ned. Det er så også et hensigtsmæssigt tidspunkt for klubben, da man dermed i starten af året 2022 kan gå i gang med at finde […]

Info om generalforsamling 2021

Lemvig Golfklub afholder generalforsamling onsdag den 3. februar 2021 kl. 19,00. Forslag fra medlemmer skal for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest den 1. december 2020. Nærmere indkaldelse med dagsorden kommer i starten af januar måned som vedtægterne foreskriver. Vi kan dog allerede nu informere om, at der […]

Information vedr. Golfring Vest

GOLFRING VEST Når du betaler fuldt kontingent i Lemvig Golfklub kan du med fordel købe Golfring Vest, der giver dig frit spil på flg. baner: Struer Nordvestjysk Sydthy Morsø Skive Indbetal kr. 600,- på konto 7730-1591952 HUSK at angive DGU nr. og navn