Flere elskabe

Vi har de sidste år haft en del på venteliste for nye elskabe. Bestyrelsen har arbejdet med flere forslag. I uge 8 er frivillige gået i gang med at ændre en del af skabene i bagrum med gul indgangsdør. Vi har skrevet til alle dem, der skal flytte deres bags fra skabene, så de frivillige […]

Referat fra generalforsamling og bestyrelsens konstituering

Golfklubbens ordinære generalforsamling blev afviklet i går. Der var fremmødt 110 medlemmer, der først hørte formand Flemming Nielsens beretning og dernæst Inger Schmidts fremlæggelse af regnskabet for 2019 – et regnskab der viste et flot overskud på kr. 232.630,-. Både beretning og regnskab blev enstemmig godkendt. Herefter fremlagde Flemming Nielsen budgettet for 2020, der viste […]

Sker der noget i januar?

I går (22. januar) havde vi besøg af en dykker fra Jyske Golfbolde. Igen i år samler de bolde op fra søen på hul 8. Klubben tjener penge, og søen bliver renset for bolde. Friske fyre, der vil i vandet på denne årstid…. Greenkeeperne er i gang med at dræne på hul 15 foran dame […]

Galleri

Prøv en gang imellem at gå ind på Galleri på hjemmesiden (Medlemssiden – galleri) https://lemviggolfklub.dk/medlemssiden/galleri/ Her kan du følge lidt med i, hvad der sker i klubben og se, hvad medlemmer sender til os

Indkaldelse til Generalforsamling 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020  Iflg. § 5 i Lemvig Golfklubs vedtægter indkaldes til ordinær generalforsamling Onsdag den 5. februar 2020 kl. 19,00 i klublokalerne med følgende dagsorden: Valg af dirigent. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Forelæggelse af budget og fastsættelse af medlemskontingenter og indskud. Forslag […]

Sport 2019 i Herning

I en lodtrækning har vi vundet 2 billetter til Sport 2019 i Herning – Jyske Bank Boxen. Lørdag, den 4. januar 2020 skal Jens Chr. Mathiesen med ledsager overvære showet. Alle frivillige i Lemvig Golfklub skulle give besked, hvis de var interesseret i de to billetter. Lodtrækningen foregik i dag kl. 10. Jens Chr. var […]

Generalforsamling 2020

Lemvig Golfklub afholder generalforsamling onsdag, den 5. februar kl. 19.00 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. december.

Vigtig info om vintergreens m.m.

Banen vendes fredag den 15. november, og sidste dag på sommergreens er således i dag. Herefter er der forbud mod at køre med buggy (dispensation kan dog gives ved henvendelse til sekretariatet). Vi henstiller endvidere til – for at skåne banen mest muligt – at man går med bærebag. Der skal tues op på fairway, […]

Lammekød

Der er igen i år mulighed for at købe lammekød. Vores egne lam fra golfbanen skal slagtes her i løbet af december og januar måned. Hvis vi kan komme op på 10 stk, kan de leveres lige før jul. Hvis der er færre bestillinger, bliver de leveret i januar måned. Send en mail til kontoret […]