Generalforsamling 2020

Lemvig Golfklub afholder generalforsamling onsdag, den 5. februar kl. 19.00 Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest den 1. december.

Vigtig info om vintergreens m.m.

Banen vendes fredag den 15. november, og sidste dag på sommergreens er således i dag. Herefter er der forbud mod at køre med buggy (dispensation kan dog gives ved henvendelse til sekretariatet). Vi henstiller endvidere til – for at skåne banen mest muligt – at man går med bærebag. Der skal tues op på fairway, […]

Lammekød

Der er igen i år mulighed for at købe lammekød. Vores egne lam fra golfbanen skal slagtes her i løbet af december og januar måned. Hvis vi kan komme op på 10 stk, kan de leveres lige før jul. Hvis der er færre bestillinger, bliver de leveret i januar måned. Send en mail til kontoret […]

Nyt æresmedlem i Lemvig Golfklub

Under middagen i Maskinhuset efter den årlige Maskinhusmatch – en match for greenkeepere og frivillige hjælpere på banen – blev Chresten Weibel udnævnt til ÆRESMEDLEM. Han blev dermed klubbens andet ÆRESMEDLEM – den første er Herman Balle. Formand Flemming Nielsen sagde bl.a. følgende ved udnævnelsen: ”Christen – du har nu i 25 år klippet vores […]

Afslutningsturnering – og nyt TV?

Søndag afholdt klubben afsluttende turnering for klubbens medlemmer. Royal Unibrew var traditionen tro vores sponsor med meget fine præmier. Resultaterne kan ses i Golfbox. Gennem året har man kunnet betale kr. 20,- for at deltage i årets Hole-in-one præmie sponsoreret af Villadsen Agentur v/Tommy Weibel. Et 55″ tv, som i går søndag blev vekslet til […]

Forlængelse af kontrakt

Bestyrelsen har forhandlet ny kontrakt med Peder Pro gældende for 2020. Vi glæder os til et godt samarbejde omkring både begyndere, juniorer, firmaarrangementer og mere generelt et inspirerende miljø på vores træningsanlæg for alle klubbens medlemmer.

Turnering for alle frivillige

Vi afholder søndag, den 29. september kl. 09.00 vores årlige turnering for ALLE frivillige i Lemvig Golfklub. Malerhold, lugehold, turneringsudvalg, begynderudvalg, juniorudvalg, bestyrelse, grøn torsdag, hjælpere i maskinhuset, lugeholdet, rengøringsholdet i klubhuset, sponsorudvalg, uddelere af Vestenvinden, hjælpere til Klub 37,  bestyrelsesmedlemmer i “klubber i klubber” osv  – og alle, som bidrager med frivilligt arbejde. Vi håber, at […]

Juniorturnering i weekenden i Lemvig

Søndag var årets sidste bymatch som vi afholdte i Lemvig.  Der var 33 tilmeldte, og vi havde 7 spillere med.  Vejret var dejligt, og der blev lavet flotte scores. I C-rækken stillede Oscar og Freja op. Men selvom de spillede flot, var det desværre ikke nok til at komme i præmierække. I B- rækken stillede Sebastian, […]