De 17 verdensmål

Dansk Golf Union har “oversat” de 17 verdensmål, så golfklubber kan arbejde med de 17 verdensmål. Vi kan bidrage til alle de bæredygtige udviklingsmål – i varierende grad, direkte eller indirekte. Vi har arbejdet med en del af målene de sidste år. Mange af verdensmålene er ikke noget, vi kan implementere fra dag til dig, men vi er opmærksomme og vil gerne yde mere til opfyldelse af disse. Her følger en oversigt over vores arbejde (pr. marts 2020):

1. Sundhed og trivsel
– opstart af golfhold i samarbejde med den lokale diabetesforening
– Afholdelse af turnering med indsamling til Kræftens Bekæmpelse
– Pletvis behandling af ukrudt
– Håndlugning af greens (bl.a. bellis)

2. Rent vand og sanitet

3.  Bæredygtige byer og samfund
– Natursti omkring golfbanen

4.  Ansvarligt forbrug og produktion
– udlevering af opsamlingsposer til cigaretskodder

5.  Klimaindsats

6. Livet på land
– Opsætning af fuglekasser
– Oprensning af søer
– Afgræsning med heste og får
– Kontrolleret afbrænding af rough
– Formidling af golfbanens natur via skiltning

7. Parnerskaber for handling
– Vandresti omkring golfbanen

8. Kvalitetsuddannelse

9. Ligestilling mellem kønnene
–  Der er arbejdet aktivt på sammensætning af bestyrelse og udvalg, så der er i dag stort set lige mange mænd og kvinder (på en bestyrelse på 7)

10. Bæredygtig energi
–  LED belysning
–  Aftale med ScanEnergi omkring energibesparelser mm
–  Lysfølere i de 3 bagrum

11.  Anstændige jobs og økonomisk vækst

12. Industriel innovation og infrastruktur

13.  Livet i havet

14.  Afskaf fattigdom

15.  Stop sult

16.  Mindre ulighed

17.  Fred, retfærdighed og stærke institutioner