Får til kanten

Får til Kanten begyndte i januar 2010 som natur- og miljø-projekt, støttet af EU og Fødevare-ministeriet. Formålet var at undersøge mulighederne for at bruge græssende husdyr i natur-plejen langs vestkysten i Lemvig Kommune.

Projektet sluttede i november 2012 og er afrapporteret.

Heder og strandenge har tidligere været brugt til høslet eller afgræsning med kreaturer, heste og får. Dyrene har dermed præget kulturlandskabet gennem tiden til glæde for blandt andet
fuglelivet. Uden afgræsning kan landskaberne let blive kedelige og ensformige i kløerne på hybenroser og bjørneklo.

Får til Kanten er nu en forening, som ønsker at udbrede traditionene for afgræsning, og i øje-blikket er der græssende får seks-syv steder i Lemvig Kommune, blandt andet på Gjellerodde, på Lemvig Golfbane og på Harboøre Tange, hvor der også går kreaturer og heste.

De nøjsomme og hårdføre fåreracer spælsau, luneburger og gute kan gå ude hele året , og det er dem, der gumler på kulturlandskabsplejen på Lemvigegnen. Fårene ejes af den proffession-elle fårehyrde Berit Kilerich fra Lystbækgaard ved Ulfborg. Hvert år slagtes en del af lammene.

Får til Kantens bestyrelse består af Nina Svanborg (Formand), Sidsel Nyborg, Berit Kilerich, Ane Margrethe Bjerre og Thomas Fabricius. Grethe Lorentsen er suppleant, mens fårehyrde Tove
Thomsen, der passer fårene, deltager i bestyrelsesmøderne.

Får til Kanten har fået bevilget et sekscifret beløb til fast hegn til fårene. De offentlige støttekro-ner kan udgøre op til 75% af indhegningens pris. Resten skal komme fra private eller offentlige
lodsejere.

I øvrigt kan du læse mere på hjemmesiden www.faartilkanten.dk

Får

 

Der er hvert år mulighed for at købe lammekød.
Bestilling foregår i oktober måned. Kødet bliver normalt leveret ultimo november.