Lokale regler

Lokalregler Lemvig Golfklub

  1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer:         Out of bounds
Røde markeringer:          Strafområde
Blå markeringer:              Areal under reparation
Sort top:                            Område med spilleforbud.

Markeringer kan være pæle, plader eller afstribninger.

  1. Ved spil af hul 2 er hul 7 out of bounds, markeret med sort/hvide pæle.
    Ved spil af hul 3 er hul 12 out of bounds, markeret med sort/hvide pæle.
    Ved spil af hul 4 er hul 3 out of bounds, markeret med sort/hvide pæle.

Ved spil af alle andre huller er disse sort/hvide pæle ”ikke-flytbare forhindringer”. Regel 16.1.

  1. Den banenære kant af asfaltvejen bag green på hul 6 og langs hul 7 og 8 definerer out of bounds grænsen.
  2. Ved spil af hul 18 er driving rangen out of bounds.
    Hegnets banenære kant mod driving rangen definerer out of bounds grænsen.

Straf for overtrædelse af lokalregel:
Den generelle straf
(Hulspil – tab af hul, Slagspil – to strafslag).

Vedtaget af Handicap – og regelkomiteen 20. juli 2022 og
gældene fra 27. juli 2022.

Godkendt af DGU juli 2022.

 

OBS: vedr. stier på banen

I 2019 ændredes reglen vedr. stier på banen, så det ikke krævede en lokal regel for at få frit drop.
Reglen blev gjort generel.

Standard lokalregel F17
“Alle veje og stier på banen, selv hvis de ikke er kunstigt overfladebelagte, behandles som ikke-flytbare forhindringer, hvorfra lempelse uden straf tillades efter Regel 16.1”