Lokale regler

1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer: Out of bounds
Gule markeringer:    Strafområde
Røde markeringer: Parallel strafområde, hvor der kan tages sidelæns lempelse
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud. Markeringer kan være pæle, plader og/ afstribninger.

2.
Ved spil af 2. hul er 7. hul out of bounds, markeret med sort/hvide pæle.
Ved spil af 4. hul er 3. hul out of bounds, markeret med sort/hvide pæle.
Ved spil af alle andre huller er disse sort/hvide pæle “ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2.
Den banenære kant af asfaltvejen bag 6. green og langs 7. og 8. hul danner out of bounds grænse.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul
Slagspil – to strafslag

Vedtaget af Handicap- og regelkomiteen 15. november 2018 og gældende fra den 1. januar 2019.
Godkendt af DGU november 2018.