Lokale regler

1. Banemarkeringer:

Hvide markeringer: Out of bounds
Gule markeringer: Vandhazard
Røde markeringer: Parallel vandhazard
Blå markeringer: Areal under reparation
Blå pæle med sort top: Areal under reparation med spilleforbud. Markeringer kan være pæle, plader og/ afstribninger.

2. Sten i bunkers er flytbare forhindringer. Regel 24-1

3. Alle veje og stier er integrerende dele af banen.

4. Ved spil af 2. hul er 7. hul out of bounds, markeret med sort/hvide pæle. Ved spil af 4. hul er 3. hul out of bounds, markeret med sort/hvide pæle. Ved spil af alle andre huller er disse sort/hvide pæle “ikke-flytbare forhindringer”. Regel 24-2. Den banenære kant af asfaltvejen bag 6. green og langs 7. og 8. hul danner out of bounds grænse.

STRAF FOR OVERTRÆDELSE AF LOKAL REGEL:
Hulspil – tab af hul
Slagspil – to strafslag

5. For alt spil på Lemvig Golfklubs bane, må en spiller skaffe sig oplysning om afstand ved at bruge en afstandsmåler. Hvis en spiller, under en fastsat runde, bruger en afstandsmåler til at angive eller måle andre forhold, der kan påvirke hans spil (f. eks. højdeforskel, vindhastighed, m.v.) er dette et brud på Regel 14-3.

6. Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1, modificeres således:
Når en spillers bold ligger på greenen, er der ingen straf, hvis bolden eller boldmarkeringsmærket uforsætligt flyttes af spilleren, hans partner, hans modstander, eller nogen af deres caddier eller udstyr.
Den flyttede bold eller boldmarkeringsmærket skal genplaceres som foreskrevet i Reglerne 18-2, 18-3 og 20-1.
Denne Lokale Regel gælder kun, når spillerens bold eller boldmarkeringsmærke ligger på greenen, og flytningen er uforsætlig.
Note: Hvis det fastslås, at en spillers bold på greenen blev flyttet som følge af vind, vand eller en anden naturlig årsag, såsom virkningerne af tyngdekraften, skal bolden spilles som den ligger fra sin nye placering. Et boldmarkeringsmærke flyttet under sådanne omstændigheder skal genplaceres.

Godkendt af DGU april 2016.    Regel 6 tilføjet med tilladelse fra DGU 19. december 2016.