Old Boys specielle matcher

Specielle matcher 2020

Vi spiller interne Old Boys matcher alle årets tirsdage formiddag, undtagen hellig dage ifm. jul og nytår.

Som afveksling spiller vi normalt den første tirsdag i hver måned, specielle eller andre spilformer end  xxxxx matcher.
Det drejer sig om følgende datoe

Den 5. maj Hallington
Hullets par ganges med 2, og antal brugte slag fratrækkes. Resultatet er de opnåede point på hullet. Hvis der bruges flere slag end 2 x par, fås 0 point. Eks.: Spilles et par 5‑hul i 7 slag, opnår man 10 – 7 = 3 point. Spilles derimod et par 4‑hul i 3 slag, opnår man 8 – 3 = 5 point. Forskellen i handicap udlignes ved at man til slut, efter at have sammentalt de opnåede point, tillægger hver enkelt spillers antal tildelte slag. Spilleresultatet bliver det opnåede antal point + antal tildelte slag.                    ,

Den 2. juni Holdspil efter stableford reglerne. Som ekstra spil indlægger vi Hidden Hole 
Vi spiller holdspil efter stableford regler. Holdets resultat opgøres som summen af de tre bedste resultater .
Hidden hole
Efter en slagspilsrunde udtrækker turneringsledelsen et på forhånd fastsat antal huller. Resultatet er herefter summen af scoren på disse huller. En for­holdsmæssig del af handicappet fratrækkes. Anvendes normalt som en ekstra turnering indlagt i den ordinære turnering

Den 7. juli Scotch el. Irish Twosome
Variant af Greensome. Par 3 hullerne spilles som i Greensome. På par 4 og par
5 hullerne driver begge. Derefter slår begge andetslaget til partnerens bold og
herefter vælges hvilken bold, man vil spille videre med, idet man skiftevis slår
til bolden, indtil den er i hul. (Handicap som i Greensome). Kan spilles både
som slagspil og hulspil. Kaldes undertiden “Chapman” eller “Pinehurst” – især
hvis den spilles som mixed.                       ,

Den 15. september
Holdspil stableford  – de fire spilleres sammentælles til holdets  score

Den 6. oktober<
Holdspil stbleford fra tee 69, de tre bedste score udgør holdets score.

Old Boys mester skabet afvikles over to dage som slaggolf, i dagene den 1. september og den 8. september.
Slaggolf er en afart af slagspil, men modsat slaggolf tildeles man max 5 slag over hullets par. eks. par tre hul får man max. 8 slag, par fire huller får man max 9 slag og endelig par fem hullerne tildeles man max ti slag.
Old Boys mesterskabet for 80+ spillere afvikles i samme periode og efter samme samme spil regler, dog kun over en dag.

———————————————————————————————————————————————————

Specielle matcher 2019

Den 10. september spilles der 1. afdeling af klubturneringen.  Slaggolf
(tirsdag den 17.september 2. afdeling)

Der spilles om OB klubmesterskabet over to tirsdage. Der spilles slaggolf, hvilket vil sige, at man højest kan få +5 slag over hullets par, dvs par 3 hul max 8 slag, par 4 huL max 9 slag og par 5 hul max 10 slag.

Som noget nyt er der tirsdag den 17 desuden OB mesterskab for oldboys 80 + år, forslag fra Niels Bonde, så de gamle også har noget at kæmpe for, de spiller også slaggolf over 18 huller

Klubmesteren er den spiller, der har deltaget på begge tirsdage, og som har lavest antal slag i alt  over de to tirsdage. Klubmesteren og 80 + bliver hyldet til generalforsamlingen.

Præmier som normalt.

Den 1. oktober spilles efter følgende regler
Der spilles almindelig stableford

1. balancen
gælder hullerne: 1-2-4-9-10-11-12-14-15
får man 2 point på hullet fortsætter man fra samme teested på ovennævnte huller.
får man 3 point eller flere, rykker man et teested tilbage.
får man 1 eller 0 point, rykker man et teested frem.

de øvrige huller spilles alle fra ens normale teested (gul)
gælder hullerne: 3-5-6-7-8-13-16-17-18

2. kasino = tilfældig makker (lodtrækning)
kasino er et spil, hvor man ved opgørelsen af resultatet trækker en tilfældig makker. De to’s scorer på de enkelte huller, ganges med hinanden og giver scoren på hullet.  Herefter sammentælles scorerne for alle huller til spillerens resultat.

(i 2018 spillede vi ) Der spilles Stableford med normal antal slag som fra gul teesteder. Dvs samme antal slag som du plejer
Hul 1-3 : Hvid   Hul 4-6: gul      Hul 7-9: rød

Hul 10-12: Hvid  Hul 13-15: gul   Hul 16-18: rød