Old Boys Regler – vedtægter

⛳.opdateret 18-03-2020

 

Vedtægter.

Old Boys Klubben

Bestyrelse

Otto Schumann, formand                      40 76 18  99

Arne Gottlieb, kasserer                            97 89 14 07

Peter Hugo Hansen                                  20 68 22 83

Bent Nørgaard                                           21 69 71 27

Medlemmer.

Alle mandlige medlemmer, af Lemvig Golfklub, der er 55 år eller derover kan blive medlem af Old Boys Klubben.

Generalforsamling.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i oktober måned.
Indkaldelse eller varsling skal ske senest 14 dag inden mødet afholdes.
Ordinær generalforsamling afholdes med følgende punkter på Dagsorden:

    1. Valg af dirigent.
    2. Formandens beretning
      3Fremlæggelse af regnskab.

4.Behandling af indkomne forslag.
((Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal afleveres til formanden senest 8 dage før mødet)
5.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er Bent Nørgaard (villig til genvalg) og Peter Hugo Hansen (ønsker ikke genvalg)

 

  1. .Eventuelt.

Klubturneringer.

Der spilles almindelig klubturnering hver tirsdag formiddag. Turneringerne afsluttes med frokost og præmieuddeling.

Der arrangeres kun spisning og uddeles præmier, hvis der er mindst 10 deltagere.

Medlemmer med handicap 37 eller derunder spiller normalt 18 huller i 3 rækker

A(0–23,0)

B(23,1-29,0)

C(29,1-37)

Hvis/når antallet af spillere går ned i efterårs- og vinterperioden, kan bestyrelsen beslutte, at der kun spilles i 2 eller evt. kun i 1 række.

Medlemmer med handicap over 37 spiller sammen med de, der kun ønsker at spille 9 huller, se nedenfor.

Mobiltelefoner må ikke anvendes under turneringerne uden forudgående aftale med accept med et bestyrelsesmedlem. Overtrædelse vil medføre diskvalifikation fra den pågældende turnering.

Kontingent.

Kontingentet for 2020 er fastsat til 300 kr.

Spillere der ikke er medlemmer af Old Boys Klubben, men i øvrigt opfylder kravene vedr. alder og handicap, er velkomne til at spille med i tirsdagsmatcherne. Prisen er 25 kr. pr. gang. Man kan kun spille som gæst tre gange pr år

Præmier.

Antallet af præmier, i hver række, fastsættes på følgende måde:

Fra 5 til og med 7 spillere                          1 præmie
Fra 8 til og med 12 spillere                        2 præmier
Fra 13 til og med 17 spillere                       3 præmier
Fra 18 til og med 22 spillere                      4 præmier
Osv.

Førstepræmien er indtil videre et gavekort fra Golfcafeen, de øvrige præmier er en flaske vin. Spillere skal selv være tilstede for at få præmie.

Tilmelding og Starttider.

Tilmelding foregår på golfbox senest kl. 07.00 samme morgen, start kl. 08.30 om sommeren og kl. 08.45 om vinteren.  Hvis man ikke har fået sig tilmeldt, kan man selv udskrive scorekort og aflever det senest 15 min. før start..

Hul 1 er reserveret indtil kl. 11:00, der laves gunstart på hullerne 1 og 11 – 18. Om vinteren startes der anderledes.

Hvis man kun ønsker at spille 9 huller.

Hvis nogle medlemmer kun ønsker at spille 9 huller, fordi det kniber med kræfterne eller deres handicap er højere end 37, skal de møde ca. kl. 10.15, og om vinteren kl. 10.30. De skal selv sætte hold og bestille frokost på listen i Cafeen. Der vil blive uddelt præmier efter samme model som i de andre rækker.

Når der spilles til vintergreens.

Bunkere er ikke i spil, bolden må enten spilles som den ligger i bunkeren eller droppes nærmest vej ud uden straf.

Handicap bliver ikke officielt reguleret når der spilles til vintergreens, derfor regulerer Old Boys Klubben selv på følgende måde: Hvis handicappet er under 37 reguleres spilleren ned med 0,4 for hvert point der scores over 36, hvis handicappet er over 36 reguleres spilleren ned med 1,0 for hvert point der scores over 18. Der reguleres ikke opad.

Frokost.

Frokost bestilles og betales hos bestyrelsen samtidig med tilmelding til turneringen, prisen er 40 kr. Frokosten leveres af Golfcafeen .

Særlige turneringer.

Der spilles 4 turneringer hvert år i Vestjysk Old Boys der består af følgende klubber: Lemvig, Holmsland, Herning og Dejbjerg.

Der spilles 5 turneringer, hvoraf den ene spilles på neutral bane, i Samarbejdsklubber, der består af Lemvig, Struer, Nordvest Jysk og Sydthy, samt en på neutral bane.
NB. Skive er indtrådt som ny klub i turneringen 2020 og er arrangør af matchen på neutral bane.

Der spilles også en årlig match mod Onsdagspigerne..

Derudover vil der den først tirsdag i hver måned i sommerperioden blive spillet en speciel match f.eks. en holdturnering. Se på OB hjemmesiden under specielle matcher.

Den 24-26 maj er der 3 dages tur til Tyskland, hvis man ønsker at deltage kan man henvende sig til formanden

Datoer vil fremgå af turneringskalenderen, som desuden ophænges på opslagstavlen i klubhuset.

Alle tilmeldinger til turneringerne foregår på Golfbox.

Bestyrelsen, redigeret den  03.02.2020.