A Indledning ,  B Nyheder, C ugens hovedbrud?

Hjemmesider for Lemvig Old Boys afdeling.

Old Boys humørturnering

 

Mens vi venter på, at vi igen kan mødes og spille vores normale tirsdags turneringer, så indbyder vi til en anden form for turnering. Vi kan spille på vores dejlige bane og konkurrere mod hinanden på følgende vilkår:

 

Find en makker eller to og spil en runde. Når I er færdige med runden sender markøren en mail til Bent Nørgaard bn@hygum-lemvig.dk med resultatet for den spiller han har markeret for. (Ingen sender altså sit eget resultat)

Eksempel: Hvis Arne og Otto har spillet sammen, så indsender Arne en mail med teksten: 17.3.  Otto 36 point, og Otto sende en mail med teksten: 17.3 Arne 25 point.

Resultatet sendes samme dag hvor man har spillet, og der kan kun sendes score ind for den første runde man spiller i en uge.

Hver uge er der tre flasker vin i spil uanset antallet af spillere i ugens løb.

I denne uge går spillet fra tirsdag til Søndag, derefter er det fra mandag til søndag.

Resultatet offentliggøres tirsdag på hjemmesiden, og præmierne uddeles når vi igen kan samles.

 

Altså: Op med humøret, ud og spil i det dejlig forår!

 

Hej alle Oldboys

 

Golfklubben har udsendt en opfordring til alle medlemmer om at være forsigtige i forbindelse med Corona smitten.

Vi har i Oldboys beslutte at vi holder en pause de næste 14 dage, og ser så hvordan situationen er til den tid.

Alle kan naturligvis gå ud og spille golf, det bliver man ikke syg af,. Tværtimod er det kun sundt for kroppen,

men der bliver ingen samlet start om tirsdagene.

Husk kontingent 300.- skal indbetales på konto i Vestjysk Bank 7730-1117535 inden den 1. april

Vi håber at Coronaen ikke varer alt for længe, men alle en nød til at passe på sig selv og andre,

så i hører nærmere, når der er noget godt nyt.

Afsnit 1:

A Indledning, B nyheder,  C ugens hovedbrud/opgave?
Ad A :
Hjemmesiderne bruges sammen med OBs opslagstavle og Mails som bestyrelsens kommunikation til medlemmerne og omvendt.  Indlæg til  hjemmesiderne afleveres til Peter Hugo 20682283 eller e-mail peterhugo@hotmail.dk
Ad B: Nyheder, informationer skiftes senest efter en måned. I særlige tilfælde kan en nyheds artikel dog forlænges, men teksten skal opdateres
Ad C: Hver onsdag eller torsdag  er der en ny opgave eller et spørgsmål for kvikke hoveder blandt medlemmerne. Besvarelser afleveres i en aflukket boks ved opslagstavlen  senest tirsdag kl. 7;30. Inden præmie uddelingen udtrækker vi blandt de rigtige besvarelser en vinder af en fadbamse!

B nyheder:
Som noget nyt vil vi prøve at at alle i løbet af golfdagen tirsdage observer om der er en der på en eller anden måde begår et eller andet som er morsomt eller lignende, som vi alle kan smile lidt over. tag gerne billeder af jeres observation, hvis muligt. Jeg håber på opbakning fuld opbakning, så vi alle er med til at gøre det lidt sjovere og anderledes at være med I Old Boys afdelingen!

C Hovedbrud!
Hovedbrud den 10.3.2020:
               

Hvilken figur mangler ovenfor?

Hovedbrud til den 3. marts 2020: Da du kommer hjem bemærker du, at der flyder vand ud under døren. Efter du er kommet ind, kan du se, at nogen har glemt at slukke for vandhanen. Der er masser af vand på gulvet, telefonen virker ikke og der er ingen andre i nærheden.
Til din rådighed har du: en støvsuger, en haveslange (10 m), en tomt badekar, en spand, en klud og en kurv. Hvordan starter du med at få situationen under kontrol?
Der var dog lidt kritik fra et par deltagere som havde læst vores budskab og formål, med at bruge energi på denne opgave nemlig at øge OB spillernes lyst til lige at skimme om der er nyt fra OB bestyrelsen, fra spillerne eller andet vi synes  I bør vide:

Bestyrelsen har drøftet relevansen af Old Boys hjemmesiderne!
Er der overhovedet nogen af jer medlemmer, som retter blikket på vores hjemmesider. Er det blot bestyrelsen som bruger eller kigger på hjemmesiderne! For så er det spild af tid, at vi bruger tid og energi på vedligeholdelse!

Vi har brug for jeres mening om Old Boys hjemmesider?      Hvordan får vi gjort medlemmerne interesseret i at læse hjemmesiderne – Hvordan får vi medlemmerne til at bruge hjemmesiderne – Ideer og forslag til indhold modtages gerne.

—————————————————————————————————————————————————————

Nyheder Januar 2020
Hej Old Boys – Et fantastisk flot lysshow af raketter, batterier og nødraketter ind over Lemvig by fortalte os, at et nyt år blev “skudt i gang”, og at  det forgangne års aktiviteter nu får plads i Old Boys hjemmeside” historie”.
Kigger vi indenfor i afsnittet “historie” kan vi f.eks. læse, at for 10 år siden blev John Byrdal  klubmester i 2010  Leif Kristensen året forinden og Ole Wagener året efter.
Desuden at bestyrelsen for Old Boys for 10 år siden bestod af, Otto Schumann, Arne Gottlieb,  Bent Sandgrav  og Kurt Laursen. De fire herrer har mange bestyrelses-år på bagen! Kurt Laursen arbejdede i bestyrelsen i 11 år og Bent Sandgrav i 10 år. Otto Schumann og Arne Gottlieb har begge i 2019 arbejdet i bestyrelsen i 16 år og er genvalgt for de 2 næste år. Vi kipper med flaget for en fornem indsats af de fire herrer, som for Otto og Arnes vedkommende ikke er slut. Også Bent Sandgrav er aktiv igen i bestyrelses arbejde, han er begyndt en ny epoke i afdelingen. Bent, som er kendt for at være “ordentlig”, har påtaget sig et job som “Historie Arkivar” med opgaven, at få orden på Old Boys klubbens “Historie afsnit”.

På opfordring har Bestyrelsen besluttet at arrangere en tredages golftur med bus til Tyskland i 2020.  Turen afvikles i dagene 24.- 26. maj.
Beslutningen sker dels på baggrund af flere medlemmers opfordring dels at arrangementet i Danmark i 2019 ikke blev den helt store succes! Vi håber, at vi har hørt rigtigt mht. medlemmernes ønske om at genoplive “de gode gamle dage” med en årlig tilbagevendende Tysklandstur.
Vi er pt. 27 tilmeldte, så går du med tanker om at deltage, kan du nå det endnu, da  der er enkelte pladser at få. så skynd jer at spidse blyanten  og blive tilmeldt, enten via Golfbox  eller direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Otto Schumann har været på kontoret med sin lommeregner og regnet sig frem til en deltagerpris på 3.800 kr. for eneværelse og 3.500 kr. for et dobbelt værelse. Den lidt højere pris i forhold til 2018 skyldes alene, at vi havde opnået et meget favorabelt pris for bustransporten.
Deltager betalingen indbetales til Vestjysk Bank reg nr 7730 kt nr 3006454.

.

   —————————–Her slutter nyhederne for medio 2019 til medio 2020——————————————————-

Nyheder fra oktober 2019 og senere nedenfor?

Formand   Otto Schumann         4076 1899  otto.schumann@email.dk
kasserer    Arne Gottlieb             2392 4107  gottlieb@mvbmail.dk
sekretær   Peter Hugo Hansen   2068 2283 peterhugo@hotmail.dk
Administrator Bent Nørgaard  2169 7127   bn@hygum-lemvig.dk
Suppleant Ivar Lorentzen

På generalforsamlingen oktober 2019 blev Otto Schumann og Arne Gottlieb genvalgt for 2 år samt som suppleant Ivar Lorentzen.

 

 Bestyrelsen 2017-18
 formand  Otto Schumann
tlf 40761899
otto.schumann@email.dk
 kasserer  Arne Gottlieb
tlf 2392 4107
 gottlieb@mvbmail.dk
 sekretær  Peter Hugo Han-
sen tlf 2068 2283
 peterhugo@hotmail.dk
 It, scorekort m.m. Bent Nørgaard
tlf 2169 7127
 bn@hygum-lemvig.dk

 

 REGLER……..golfreglerne

Nye regler fra 1. januar 2019 er blevet sent ud til medlemmerne