Afsnit 1:  A Indledning ,  B Nyheder, C ugens hovedbrud?

Hjemmesider for Lemvig Old Boys afdeling.

Afsnit 1:

A Indledning, B nyheder,  C ugens hovedbrud/opgave?
Ad A :
Hjemmesiderne bruges sammen med OBs opslagstavle og Mails som bestyrelsens kommunikation til medlemmerne og omvendt.  Indlæg til  hjemmesiderne afleveres til Peter Hugo 20682283 eller e-mail peterhugo@hotmail.dk
Ad B: Nyheder, informationer skiftes senest efter en måned. I særlige tilfælde kan en nyheds artikel dog forlænges, men teksten skal opdateres
Ad C: Hver onsdag eller torsdag  er der en ny opgave eller et spørgsmål for kvikke hoveder blandt medlemmerne. Besvarelser afleveres i en aflukket boks ved opslagstavlen  senest tirsdag kl. 7;30. Inden præmie uddelingen udtrækker vi blandt de rigtige besvarelser en vinder af en fadbamse!

B nyheder: 

Februar 2020

Hovedbrud!
C Opgaven til den 25.2. lyder: Hvor mange point tror i Otto Schumann og Arne Gottlieb får tilsammen i dagens dyst? Besvarelser afleveres senest tirsdag kl 7:30 i stemmeboksen ved vores opslagstavle! Vinder af dagens konkurrence udtrækkes blandt de rigtige besvarelser!

Opgaven den 18.2. lød på hvor mange medlemmer deltager i dagens hovedbrud /opgave om en fadbamse?
Det var godt at se den store interesse for at deltage i  konkurrensen! Men kun fra Svend Toft Jacobsen, som var den eneste deltager, tak Svend!! Så det kan kun blive bedre, håber på større interessse næste spilledag.

Bestyrelsen har drøftet relevansen af Old Boys hjemmesiderne!
Er der overhovedet nogen af jer medlemmer, som retter blikket på vores hjemmesider. Er det blot bestyrelsen som bruger eller kigger på hjemmesiderne! For så er det spild af tid, at vi bruger tid og energi på vedligeholdelse!

Vi har brug for jeres mening om Old Boys hjemmesider?      Hvordan får vi gjort medlemmerne interesseret i at læse hjemmesiderne – Hvordan får vi medlemmerne til at bruge hjemmesiderne – Ideer og forslag til indhold modtages gerne.

Så en af de nærmeste tirsdage med stor tilslutning og inden præmie uddelingen, vil vi gerne høre jeres holdning!

Forslag til strukturen for Old Boys hjemmesider

Afsnit 1: Indledning, Nyheder og ugens hovedbrud

Afsnit 2: Resultater fra matcherne mod andre klubber

Afsnit 3: Resultater fra tirsdags matcher

Afsnit 4: Turneringskalender og særlige tirsdags matcher

Afsnit 5:  Generalforsamling dagsorden og referat samt formandens beretning og regnskab

Afsnit 6:, Bestyrelsens sammensætning, Bestyrelsens ansvarsområder og referater fra bestyrelsesmøderne

Afsnit 7:  Old Boys historie 

Nyheder Januar 2020
Hej Old Boys – Et fantastisk flot lysshow af raketter, batterier og nødraketter ind over Lemvig by fortalte os, at et nyt år blev “skudt i gang”, og at  det forgangne års aktiviteter nu får plads i Old Boys hjemmeside” historie”.
Kigger vi indenfor i afsnittet “historie” kan vi f.eks. læse, at for 10 år siden blev John Byrdal  klubmester i 2010  Leif Kristensen året forinden og Ole Wagener året efter.
Desuden at bestyrelsen for Old Boys for 10 år siden bestod af, Otto Schumann, Arne Gottlieb,  Bent Sandgrav  og Kurt Laursen. De fire herrer har mange bestyrelses-år på bagen! Kurt Laursen arbejdede i bestyrelsen i 11 år og Bent Sandgrav i 10 år. Otto Schumann og Arne Gottlieb har begge i 2019 arbejdet i bestyrelsen i 16 år og er genvalgt for de 2 næste år. Vi kipper med flaget for en fornem indsats af de fire herrer, som for Otto og Arnes vedkommende ikke er slut. Også Bent Sandgrav er aktiv igen i bestyrelses arbejde, han er begyndt en ny epoke i afdelingen. Bent, som er kendt for at være “ordentlig”, har påtaget sig et job som “Historie Arkivar” med opgaven, at få orden på Old Boys klubbens “Historie afsnit”.

På opfordring har Bestyrelsen besluttet at arrangere en tredages golftur med bus til Tyskland i 2020.  Turen afvikles i dagene 24.- 26. maj.
Beslutningen sker dels på baggrund af flere medlemmers opfordring dels at arrangementet i Danmark i 2019 ikke blev den helt store succes! Vi håber, at vi har hørt rigtigt mht. medlemmernes ønske om at genoplive “de gode gamle dage” med en årlig tilbagevendende Tysklandstur.
Vi er pt. 27 tilmeldte, så går du med tanker om at deltage, kan du nå det endnu, da  der er enkelte pladser at få. så skynd jer at spidse blyanten  og blive tilmeldt, enten via Golfbox  eller direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Otto Schumann har været på kontoret med sin lommeregner og regnet sig frem til en deltagerpris på 3.800 kr. for eneværelse og 3.500 kr. for et dobbelt værelse. Den lidt højere pris i forhold til 2018 skyldes alene, at vi havde opnået et meget favorabelt pris for bustransporten.
Deltager betalingen indbetales til Vestjysk Bank reg nr 7730 kt nr 3006454.

.

   —————————–Her slutter nyhederne for medio 2019 til medio 2020——————————————————-

Nyheder fra oktober 2019 og senere nedenfor?

Vi har besluttet at arrangere en 3 dages golftur i Danmark

Turen går til Pejsegården i Brædstrup i dagene mandag den 27. til onsdag den 29. maj – 2019 og koster,
kr. 1.980 i dobbeltværelse og 2.420 i enkeltværelse.

Hotel Pejsegården er beliggende i Brædstrup, mellem Horsens og Silkeborg. Om mandagen spiller vi Horsens GK, som kun ligger 15 km fra vores hotel. Om tirsdagen spiller vi Steenballegaard GK, der ligger 25 km. fra hotellet og endelig onsdag spiller vi Himmelbjerg GK på hjemturen

De lyse og rummelige værelser på Hotel Pejsegården er indrettet med komfortable senge, badeværelse, opholdsplads, tv og gratis WiFi.

Derudover har en stor del af værelserne en hyggelig lille terrasse, hvor du kan slappe af efter en dag på golfbanen.

Hver morgen serverer Hotel Pejsegården en overdådig morgenbuffet med friskbagte
rundstykker, æg og bacon, lækkert pålæg samt meget mere.

Når vi drager ud til golfbanerne får vi 2 sandwich + en flaske vand med.

Om aftenen er der velkomstdrink inden vi får en 2 retters middag mandag og festmiddag med tre retter tirsdag.

På grund af den korte afstand har vi besluttet at vi kører i egne biler.

Alt er på plads og vi er nu 23 spillere der tager afsted, men der er stadig plads til nogle flere, så hvis I har lyst, så kontakt: Otto

                

 

 

 

 

 

JULEFROKOST DEN 18. DECEMBER, start kl. 08.45.
Der spilles til vintergreen, tilmelding med scorekort senest kl. 08.45 for 18 huller, og kl. 10.00 for 9 huller.


3. dages Golftur til Østjylland, der kommer opslag på golfbox, samt i klubhuset.
  
Kontingent uændret 300 kr i 2019-20
Hjælp kassereren når du indbetaler kontingent o.l. til Old Boys.
Indbetalinger til Old Boys betales via bankoverførsel til:
       “Reg nr 7730 konto nr 0001117535 Vestjysk Bank”
Husk at oplyse navn og DGU som ID til kassereren.
Er du i tvivl om betaling via bank, er du velkommen til at henvende dig til kasserer Arne Gottlieb
Man kan indmelde sig i klubben hele året.
Gæstespillere kan deltage op til 3 gange pr. år, mod betaling af 25 kr. pr gang.

Bestyrelsen 2019-20
formand   Otto Schumann         4076 1899  otto.schumann@email.dk
kasserer    Arne Gottlieb             2392 4107  gottlieb@mvbmail.dk
sekretær   Peter Hugo Hansen   2068 2283 peterhugo@hotmail.dk
Administrator Bent Nørgaard  2169 7127   bn@hygum-lemvig.dk
Suppleant Ivar Lorentzen

På generalforsamlingen oktober 2019 blev Otto Schumann og Arne Gottlieb genvalgt for 2 år samt som suppleant Ivar Lorentzen.

 

 Bestyrelsen 2017-18
 formand  Otto Schumann
tlf 40761899
otto.schumann@email.dk
 kasserer  Arne Gottlieb
tlf 2392 4107
 gottlieb@mvbmail.dk
 sekretær  Peter Hugo Han-
sen tlf 2068 2283
 peterhugo@hotmail.dk
 It, scorekort m.m. Bent Nørgaard
tlf 2169 7127
 bn@hygum-lemvig.dk

 

 REGLER……..golfreglerne

Nye regler fra 1. januar 2019 er blevet sent ud til medlemmerne