Old Boys nyheder

Nytårsgolf – onsdag, den 2. januar kl. 0900

JULEFROKOST DEN 18. DECEMBER, start kl. 08.45.
Der spilles til vintergreen, tilmelding med scorekort senest kl. 08.45 for 18 huller, og kl. 10.00 for 9 huller.


3. dages Golftur til Østjylland, der kommer opslag på golfbox, samt i klubhuset.
  
Kontingentbetaling
Kassereren vil gerne, om man ville betale via bank, da det letter arbejdet utroligt meget. Husk at skrive navn og medlemsnummer ved betalingen på 300 kr.
#####################   Vestjysk Bank   7730-000111 7535  ########  Husk navn og medlemsnummer Der kan dog stadig betales kontant til kassereren (Arne G.)
Man kan tilmelde sig i klubben hele året.
Gæstespillere: 25 pr gang   (kun 3 gange pr år)

 

 Bestyrelsen 2017-18
 formand  Otto Schumann 40 76 18 99 otto.schumann@email.dk
 kasserer  Arne Gottlieb  97 89 14 07  gottlieb@mvbmail.dk
 sekretær / handicapregulering  Peter Hugo Hansen  20 68 22 83  peterhugo@hotmail.dk
 It, scorekort m.m.  Bent Nørgaard  21 69 71 27  bn@hygum-lemvig.dk

 

 REGLER……..golfreglerne

Nye regler fra 1. januar 2019 er blevet sent ud til medlemmerne