Specielle matcher

Specielle matcher 2019

Den 2. april  1 alm. stableford med præmier som vi plejer og 2 indlagt puttekonkurrence hvor vinderen i hver række præmieres.

  1. Stableford Den mest udbredte spilform. Spillerhandicappet fordeles på de enkelte huller iht. banens handicapnøgler. Hvis spilleren bruger det tildelte antal slag, opnås to point, Bruges færre slag opnås flere point og vice versa. Hvis spilleren scorer 36 point svarer det til hans handicap.

2.  indlagt  putte-konkurrence. Når bolden er på green tælles antal slag med putteren til bolden er i hul. Den der                bruger færrest slag med putteren er vinder. Præmie til vinderen i hver række.

Den 7. Maj  HVID tee:

Der spilles stableford fra hvide tee-steder (Hvide markeringer,). Tildeling af slag aflæses på konverteringstabel for ”Hvid, herrer”. Præmier som normalt

Tirsdag den 4. Juni spilles der Mexican Scramble:   (holdspil)

Holdspil med 4 spillere på hvert hold, hvor hvert hold spiller slagspil sammen om en fælles score.
Alle driver ud. Holdet vælger den bold de vil spille videre med – markerer stedet med en tee – og de 3 andre spillere flytter deres bolde dertil og slår 2. slag. Den hvis bold er valgt må ikke spille næste slag, dvs. der er kun 3 bolde i spil efter drivet. Holdet vælger igen den bedste bold (af de 3 bolde, der er spillet), markerer stedet med en tee, og de 3 andre flytter deres bolde dertil og slår 3. slag. Den hvis bold er valgt må ikke spille næste slag.
Hvis der er hold med kun 3 spillere, spiller alle 3 spillere videre i hvert slag.
Der fortsættes således indtil bolden er i hul.
Der skal bruges minimum 4 drives af hver spiller. Noter på scorekortet hvis drive der er anvendt på hvert hul. Hvis der kun er 3 spillere på holdet, skal der som minimum bruges 5 drives af hver spiller.
Handicap, der er gennemsnittet af spillernes samlede tildelte slag, trækkes fra bruttoscoren. Holdet med bedste score vinder.
Der spilles kun i én række. Holdene sammensættes tilfældigt.
Vedr 3 bolde: Holdet spiller med Pedro ( usynlig spiller):
Pedro tildeles : points på par 3 hullerne: 4 slag,  par 4 hullerne : 6 slag og på par 5 hullerne: 7 slag.
Man kan bruge Pedro, hvis man er i nød  :-)
Der uddeles præmier til hele holdet efter vore almindelige regler, dvs. 5-7 hold = 1 præmie, 8-12 hold = 2 præmier.


Den 2. juli spilles der HOLD Match:    (holdspil)

Der er 4 spillere på hvert hold. Alle deltagere spiller Stableford. De 3 bedste point på hvert hul udgør holdets score. De 18 huller tælles sammen til sidst.
Eksempel:    Point på hul 1 bliver: 3, 2, 2, 1. Holdets score på hul 1 bliver 7.
Point på hul 2 bliver: 2, 1, 0, 0. Holdets score på hul 2 bliver 3 osv.
Der spilles kun i én række.
Holdene sammensættes tilfældigt.

Vedr 3 bolde: Holdet spiller med Pedro ( usynlig spiller):
Pedro tildeles   2 points på par 3 og par 4  hullerne og 1 points på par 5 hullerne. (max 31 points)
Man kan bruge Pedro, hvis man er i nød for points :-)
Der uddeles præmier til hele holdet efter vore almindelige regler, dvs. 5-7 hold = 1 præmie, 8-12 hold = 2 præmier.

 

Den 13. august spilles der fra RØD tee:
Der spilles stableford fra røde tee-steder (Røde markeringer,). Tildeling af slag aflæses på konverteringstabel for ”Rød, herrer”.
Der er 1 flaske vin i præmie for nærmest flaget på hul 8, bolden skal ligge på green.
Præmier som normalt.

Den 3. september spilles der 1. afdeling af klubturneringen.  Slaggolf
(tirsdag den 10.september 2. afdeling)

Der spilles om OB klubmesterskabet over to tirsdage. Der spilles slaggolf, hvilket vil sige, at man højest kan få +5 slag over hullets par, dvs par 3 hul max 8 slag, par 4 huL max 9 slag og par 5 hul max 10 slag.

“Andendagen” ( tirs 12/9) er det frivilligt, om man vil spille slaggolf og dermed deltage i OBs klubmesterskab. Ønsker man ikke at deltage, spilles der stableford som normalt.

Klubmesteren er den spiller, der har deltaget på begge tirsdage i slaggolf, og som har lavest antal slag i alt  over de to tirsdage.

Ved præmieoverrækkelserne på begge tirsdage deltager alle, idet slagspillerne omregner deres slag til stableford.
Præmier som normalt.

Den 1. oktober spilles efter følgende regler
Der spilles almindelig stableford

1. balancen
gælder hullerne: 1-2-4-9-10-11-12-14-15
får man 2 point på hullet fortsætter man fra samme teested på ovennævnte huller.
får man 3 point eller flere, rykker man et teested tilbage.
får man 1 eller 0 point, rykker man et teested frem.

de øvrige huller spilles alle fra ens normale teested (gul)
gælder hullerne: 3-5-6-7-8-13-16-17-18

2. kasino = tilfældig makker (lodtrækning)
kasino er et spil, hvor man ved opgørelsen af resultatet trækker en tilfældig makker. De to’s scorer på de enkelte huller, ganges med hinanden og giver scoren på hullet.  Herefter sammentælles scorerne for alle huller til spillerens resultat.

(i 2018 spillede vi ) Der spilles Stableford med normal antal slag som fra gul teesteder. Dvs samme antal slag som du plejer
Hul 1-3 : Hvid   Hul 4-6: gul      Hul 7-9: rød

Hul 10-12: Hvid  Hul 13-15: gul   Hul 16-18: rød