Om Onsdagspigerne

Bestyrelse 2021

Formand:

Næstformand:  Hanne Nielsen
ht.kelter@yahoo.dk
tlf. 61 74 64 81

Kasserer: Eva Rohde Pedersen
eerp@outlook.com
tlf. 97 88 98 07 / 40 44 19 92

Sekretær:   Elise Hansen
elisebentwang@gmail.com
tlf. 97 83 63 03 / 40 75 75 11

Menigt medlem / vinindkøber: Bente Brandt
bemag@city.dk
tlf. 97 82 01 40 / 61 11 99 12

Scorekort koordinator:   Grethe Graae
grethegj@mail.dk
tlf. 97 81 13 14 / 29 91 18 36