Nyheder

Hjemmesider for Lemvig Old Boys afdeling.

Primo august 2020 – Corona sagen

Hej Oldboys
På grund af udvikling i corona sagen. har Dansk Golfunion per. 8. juli 2020 udstedt nye anbefalinger til golfklubberne for efterfølgende områder: De nedenstående anbefalinger for enkelt områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 100 personer forsamlet og anbefaling om én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.

Overskrifter:
Anbefalinger til spil på banen
Anbefalinger til træning (DGU & PGA)
Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben
Anbefalinger vedr. åbning af klubhuset
Anbefalinger vedr. åbning af restaurant/cafe
Andre praktiske anbefalinger
NB: Anbefalinger til den enkelte golfspiller
  1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
  2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
  3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
  4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
  5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
  6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Lemvig Golfklub er på vej mod en mere normal hverdag. Old Boys golf er for længst genoptaget og for kort tid siden begyndte vi med gun start.  Dog forudsat at normaliseringen sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for sociale kontakter mm som løbende udsendes gældende for Lemvig Golfklub.

Husk det er dig som golfspiller, som er ansvarlig for at leve op til anbefalingerne til den enkelte golfspiller!!!!!!!!!!!!!!

Følgende gælder for alle Old Boys spillere/matcher både 9 og 18 huller. Ønsker du at deltage i tirsdagens Old  Boys match skal du logge dig  ind i Golfbox, hvor du går ind i klubturneringer og tilmelder dig tirsdagens match lige som vi gjorde ” i gamle  dage”.  Her følger du blot den meget fint beskrevne procedure, hvorefter du fra Golfbox modtager en mail med holdets navne og starttiden. Vær opmærksom på at besvare evt. spørgsmål ved tilmeldingen (f.eks. ja eller nej til, el. lignende.)

Scorekort afhentes i klubhuset. Tilmelding senest om mandagen kl. 10.

Efter matchen afleveres scorekortene til ledelsen, som opgør resultatet og uddeler præmier
Der er præmier efter vores gældende regler, med antal og A-B-C-D.

Forudsætningen for at deltage i konkurrencen om præmierne er, at du har betalt dit kontingent til OB på 300 kr. 
Kontingent Indbetales til OBs konto i Vestjysk Bank reg nr 7730 kt nr 0001117535

Vores interne matcher oprettes på golfbox som normalt. Hele vores turneringsprogram 2020  er aflyst for i år, og er flyttet til 2021

I vil løbende få orientering når der sker noget nyt!        Altså: Op med humøret, ud og spil i det dejlig forår!

 

Golftur til Tyskland

På opfordring har Bestyrelsen arrangeret en tredages golftur med bus til Tyskland i dagene 23.- 25. maj.
Vi er ca 30  deltagere, så går du med tanker om at deltage, kan du måske nå det, evt. hvis der opstår en situation med afbud? Men det kniber med at få værelser, så henvend dig til Otto, som har kontakt til vores hotel!
Otto Schumann har været på kontoret med sin lommeregner og regnet sig frem til en deltagerpris på 3.800 kr. for eneværelse og 3.500 kr. for et dobbelt værelse. Den lidt højere pris i forhold til 2018 skyldes alene, at vi havde opnået et meget favorabelt pris for bustransporten.
Deltager betalingen indbetales til Vestjysk Bank reg nr 7730 kt nr 3006454.

Formand   Otto Schumann         4076 1899  otto.schumann@email.dk
kasserer    Arne Gottlieb             2392 4107  gottlieb@mvbmail.dk
sekretær   Peter Hugo Hansen   2068 2283 peterhugo@hotmail.dk
Bent Nørgaard  2169 7127   bn@hygum-lemvig.dk Administrator vedr. Golfbox/matcher
Suppleant Ivar Lorentzen

På generalforsamlingen oktober 2019 blev Otto Schumann og Arne Gottlieb genvalgt for 2 år samt som suppleant Ivar Lorentzen.

 

 REGLER……..golfreglerne

Nye regler fra 1. januar 2019 er blevet sent ud til medlemmerne