A Indledning ,  B Nyheder, C ugens hovedbrud?

Hjemmesider for Lemvig Old Boys afdeling.

Primo august 2020 – Corona sagen

Hej Oldboys
På grund af udvikling i corona sagen. har Dansk Golfunion per. 8. juli 2020 udstedt anbefalinger til golfklubberne for efterfølgende områder: De nedenstående anbefalinger for enkelt områder i golfklubben skal samtænkes i forhold til den lokale logistik i golfklubben, så myndighedernes krav om maksimalt 100 personer forsamlet og anbefaling om én meters afstand mellem personer fra forskellige husstande til enhver tid overholdes.

Oveskrifter:

Anbefalinger til spil på banen

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

Anbefalinger til turnerings- og aktivitetsafvikling i golfklubben

Anbefalinger vedr. åbning af klubhuset

Anbefalinger vedr. åbning af restaurant/cafe

Andre praktiske anbefalinger

NB: Anbefalinger til den enkelte golfspiller

  1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
  2. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
  3. Hold minimum en meters afstand til andre golfspillere.
  4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. Lad være med at give hånd eller kramme før og efter runden.
  5. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
  6. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
  7. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

På vej mod en mere normal hverdag har Lemvig Golfklub besluttet, at Old Boys golf kan genoptages. Dog forudsat at normaliseringen sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for sociale kontakter mm som løbende udsendes gældende for Lemvig Golfklub.

Derfor gælder følgende for alle Old Boys spillere både 9 og 18 huller fra og med tirsdag den 5. maj. Ønsker du at deltage i tirsdagens Old  Boys match skal du logge dig  ind i Golfbox, hvor du går ind i klubturneringer og tilmelder dig tirsdagens match lige som vi gjorde ” i gamle dage”.  Her følger du blot den meget fint beskrevne procedure, hvorefter du fra Golfbox modtager en mail med holdets navne og starttiden. Scorekort afhentes ved klubhuset af en spiller fra holdet.
Tilmelding senest om mandagen kl. 10.
I ankommer 10 minutter før tid og overholder de gældende regler mht. afstande og ophold på anlægget. hvor der skiltes med reglerne. F eks må der kun opholde sig en person af gangen i bagrummene. Det er tilladt at anvende træningsbanerne.

Efter matchen sender holdet en mail med et billede af resultatet til Bent Nørgaard, mail adr.; bn@hygum-lemvig.dk
Der er præmier efter vores gældende regler, med antal og A-B-C-D. Præmierne vil blive uddelt så snart vi må opholde os i klubben.

Forudsætningen for at deltage i konkurrencen om præmierne er, at du har betalt dit kontingent til OB på 300 kr. 
Kontingent Indbetales til OBs konto i Vestjysk Bank reg nr 7730 kt nr 0001117535

Vores interne matcher oprettes på golfbox som normalt. Hele vores turneringsprogram 2020  er aflyst for i år, og er flyttet til 2021

I vil løbende få orientering når der sker noget nyt!        Altså: Op med humøret, ud og spil i det dejlig forår!

 

Tidligere  udsendt i anledning af corona smitten!
Hej alle Oldboys
Golfklubben har udsendt en opfordring til alle medlemmer om at være forsigtige i forbindelse med Corona smitten.
i har i Oldboys beslutte at vi holder en pause de næste 14 dage, og ser så hvordan situationen er til den tid.
Alle kan naturligvis gå ud og spille golf, det bliver man ikke syg af,. Tværtimod er det kun sundt for kroppen, men der bliver ingen samlet start om tirsdagene.
Vi håber at Coronaen ikke varer alt for længe, men alle en nød til at passe på sig selv og andre,

så i hører nærmere, når der er noget godt nyt.

Afsnit 1:

A Indledning, B nyheder,  C ugens hovedbrud/opgave?
Ad A :
Hjemmesiderne bruges sammen med OBs opslagstavle og Mails som bestyrelsens kommunikation til medlemmerne og omvendt.  Indlæg til  hjemmesiderne afleveres til Peter Hugo 20682283 eller e-mail peterhugo@hotmail.dk
Ad B: Nyheder, informationer skiftes senest efter en måned. I særlige tilfælde kan en nyheds artikel dog forlænges, men teksten skal opdateres
Ad C: Hver onsdag eller torsdag  er der en ny opgave eller et spørgsmål for kvikke hoveder blandt medlemmerne. Besvarelser afleveres i en aflukket boks ved opslagstavlen  senest tirsdag kl. 7;30. Inden præmie uddelingen udtrækker vi blandt de rigtige besvarelser en vinder af en fadbamse!

B nyheder:
Som noget nyt vil vi prøve at at alle i løbet af golfdagen tirsdage observer om der er en der på en eller anden måde begår et eller andet som er morsomt eller lignende, som vi alle kan smile lidt over. tag gerne billeder af jeres observation, hvis muligt. Jeg håber på opbakning fuld opbakning, så vi alle er med til at gøre det lidt sjovere og anderledes at være med I Old Boys afdelingen!

C Hovedbrud!

—————————————————————————————————————————————————————

Nyheder Januar 2020
Hej Old Boys – Et fantastisk flot lysshow af raketter, batterier og nødraketter ind over Lemvig by fortalte os, at et nyt år blev “skudt i gang”, og at  det forgangne års aktiviteter nu får plads i Old Boys hjemmeside” historie”.
Kigger vi indenfor i afsnittet “historie” kan vi f.eks. læse, at for 10 år siden blev John Byrdal  klubmester i 2010  Leif Kristensen året forinden og Ole Wagener året efter.
Desuden at bestyrelsen for Old Boys for 10 år siden bestod af, Otto Schumann, Arne Gottlieb,  Bent Sandgrav  og Kurt Laursen. De fire herrer har mange bestyrelses-år på bagen! Kurt Laursen arbejdede i bestyrelsen i 11 år og Bent Sandgrav i 10 år. Otto Schumann og Arne Gottlieb har begge i 2019 arbejdet i bestyrelsen i 16 år og er genvalgt for de 2 næste år. Vi kipper med flaget for en fornem indsats af de fire herrer, som for Otto og Arnes vedkommende ikke er slut. Også Bent Sandgrav er aktiv igen i bestyrelses arbejde, han er begyndt en ny epoke i afdelingen. Bent, som er kendt for at være “ordentlig”, har påtaget sig et job som “Historie Arkivar” med opgaven, at få orden på Old Boys klubbens “Historie afsnit”.

På opfordring har Bestyrelsen besluttet at arrangere en tredages golftur med bus til Tyskland i 2020.  Turen afvikles i dagene 24.- 26. maj.
Beslutningen sker dels på baggrund af flere medlemmers opfordring dels at arrangementet i Danmark i 2019 ikke blev den helt store succes! Vi håber, at vi har hørt rigtigt mht. medlemmernes ønske om at genoplive “de gode gamle dage” med en årlig tilbagevendende Tysklandstur.
Vi er pt. 27 tilmeldte, så går du med tanker om at deltage, kan du nå det endnu, da  der er enkelte pladser at få. så skynd jer at spidse blyanten  og blive tilmeldt, enten via Golfbox  eller direkte henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Otto Schumann har været på kontoret med sin lommeregner og regnet sig frem til en deltagerpris på 3.800 kr. for eneværelse og 3.500 kr. for et dobbelt værelse. Den lidt højere pris i forhold til 2018 skyldes alene, at vi havde opnået et meget favorabelt pris for bustransporten.
Deltager betalingen indbetales til Vestjysk Bank reg nr 7730 kt nr 3006454.

.

   —————————–Her slutter nyhederne for medio 2019 til medio 2020——————————————————-

Nyheder fra oktober 2019 og senere nedenfor?

Formand   Otto Schumann         4076 1899  otto.schumann@email.dk
kasserer    Arne Gottlieb             2392 4107  gottlieb@mvbmail.dk
sekretær   Peter Hugo Hansen   2068 2283 peterhugo@hotmail.dk
Administrator Bent Nørgaard  2169 7127   bn@hygum-lemvig.dk
Suppleant Ivar Lorentzen

På generalforsamlingen oktober 2019 blev Otto Schumann og Arne Gottlieb genvalgt for 2 år samt som suppleant Ivar Lorentzen.

 

 Bestyrelsen 2017-18
 formand  Otto Schumann
tlf 40761899
otto.schumann@email.dk
 kasserer  Arne Gottlieb
tlf 2392 4107
 gottlieb@mvbmail.dk
 sekretær  Peter Hugo Han-
sen tlf 2068 2283
 peterhugo@hotmail.dk
 It, scorekort m.m. Bent Nørgaard
tlf 2169 7127
 bn@hygum-lemvig.dk

 

 REGLER……..golfreglerne

Nye regler fra 1. januar 2019 er blevet sent ud til medlemmerne