Afsnit Old Boys Turneringskalender

⛳.

Turneringskalender 2020

Turneringsplan for 2020
Intern Old Boys turnering: Der spilles hver tirsdag formiddag undtagen helligdage ifm. Jul og Nytår.
Normalt den første tirsdag i måneden i sommersæsonen spilles en speciel match. I år på følgende datoer:
5. maj, 2. juni, 7. juli, 11. august, 15. september, 6. oktober.
Old Boys mesterskabet afvikles over 2 dage, den 1. og 8. september som slaggolf.
Old Boys mesterskabet for 80+ afvikles ligeledes som slaggolf den 8. september.

Tilmelding i golfbox til interne tirsdagsmatcher senest 24:00 om mandagen.

1. deltagere i Vestjysk Old Boys: Holmsland, Herning, Dejbjerg, Lemvig, ( Holstebro udmeldt fra 2020).
2.Deltagere i Senior Samarbejds kl,ubberne: Nordvestjysk, Struer, Sydthy, Lemvig samt Skive (ny fra 2020).
3. Øvrige: Lemvig Onsdagspigerne og klubbens årlige udflugt

Spilledag                           -Turnering                         -Spillested.              -Egenbet kr.     -Frist senest 12:00
Onsdag den 15. april          -Vestjysk Old Boys                -Planl-møde Herning                               -Udvalgene deltager
Torsdag den 14. maj          – Vestjysk Old Boys                -Herning                     -300 kr.                 -10. maj
Tirsdag den 19. maj           -Samarbejdsklubberne          -Struer                        -225 kr.                  -15. maj
24. – 26. maj                       -Friedrichstadt 3 dage                                                -3800/350            -Få pladser endnu
Torsdag den 18. juni          -Vestjysk Old Boys                -Dejbjerg                     -300 kr.                 -14. juni
Tirsdag den 23. juni           – Samarbejdsklubber           -Nordvestjysk             -225 kr.                  -18. juni
Tirsdag den 30. juni           -Onsdagspigerne                  -OB arrangerer           -100 kr.                 -26. maj
Tirsdag den 7. juli               -Udflugt bus 7:00 klubhus -?                                    -xxx kr.                 -03. juli
Tirsdag den 21. juli             -Samarbejdsklubber             -Lemvig                       -100 kr.                 -16. juli
Torsdag den 20 august      -Vestjysk Old Boys               -Holmsland                 -300 kr.                  -15. august
Tirsdag den 25. august      -Samarbejdsklubber            -Sydthy –                      -225 kr.                  -20. august
Tirsdag den 1. september -Old Boys mesterskab          -1, afdeling                 -40 kr.                     -1. september
Tirsdag den 8. september-Old Boys mesterskab          -2.afdeling                  -40 kr.                     -8. september
Tirsdag den 17. septembe -Vestjysk Old Boys               -Lemvig                       -150 kr.                   -12. september
Torsdag den 29.septemb  -Samarbejdsklubber            -Note 1 Skive               -225 kr.                  -24. september
Tirsdag den 20. oktober   -Generalforsamling              -Golfcafeen                 -Gratis                     -18. oktober
Tirsdag den 15. december-Julearrangement                 -Golfcafeen                 -Gratis                     -13. december

NB: Note 1: Skive Old Boys bliver nyt medlem af Samarbejdsklubberne og indgår som ansvarlig for matchen på neutral bane

Deltagere i matcher tilmeldes via Golfbox. Vejledning findes på hjemmesiden under OB-nyt.
Indbetalinger fra medlemmer betales til OB klubbens bankkonto, Vestjysk Bank reg.nr. 7730 kt.nr.
0001117535 ( husk at oplyse navn og medlemsnummer) Det gælder:
• Kontingent 2020 er fastsat til 300 kr. – medlemskort udleves som kvittering af Arne Gottlieb
• Deltagerbetaling vedr. Matcher i turneringen Vestjysk Old Boys
• Udflugten den 7.7.20
Deltagere i tirsdagsmatcherne betaler kr.40 kr. kontant pr. gang for frokost.
Gæstespillere: 25 kr. pr gang (kun 3 gange pr år) betaler kontant ved tilmelding.

__________________________________________________________________________________________

 

 

Tilmelding online   via Golfbox:    **  VEJLEDNING  **

Gør følgende:

1. Gå ind på Golfbox      (med dit medlemsnummer  60-xxxx)
2. HELT nederst i venstre side  står der  Klubturnering  : __ TRYK
3. Scroll ned (kør ned) til den måned, hvor matchen spilles i
4. Her står : OB XXXmatch  2020___ TRYK
5. Øverste hjørne side (blå)  Tilmeld  her:  __  TRYK
6.    (Dit navn kommer nu frem)
7.   TRYK       FORTSÆT  

8. __TRYK       LOG UD  

7.  Log ud…..så har du tilmeldt dig en match:-)

8. Du kan nu se på din egen side på Golfbox, hvilke matcher, du har tilmeldt dig!!

9. Hvis du har fortrudt en tilmelding, kan du altid melde fra. Gør det samme en gang til :-) og frameld.

10. Husk sidste tilmeldingsfrist. Efter denne dato kl 12:00 , kan du IKKE tilmelde dig !!!!!