Vedtægter

Gældende vedtægter for Lemvig Golfklub.

Følgende blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. februar 2022

§ 7 Dagsorden for ordinær generalforsamling ændres 2. afsnit til:
Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne behandles på en ordinær generalforsamling, være indgivet skriftlig til bestyrelsen senest 31. december.

———————————————————————————————————————————————————-

 

Følgende blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 25. februar 2019

§ 2 Medlemmer ændres 2. afsnit til:
Indmeldelse sker skriftlig, og der udstedes medlemsbevis. Medlemskab er bindende for et kalenderår. Udmeldelse eller overgang til en lavere kontingentmæssig medlemskategori skal ske skriftlig og inden den 1. december gældende for det efterfølgende år.

§ 4 Indskud ændres 1. afsnit til:
Størrelse og betalingsvilkår for indskud fra aktive medlemmer fastsættes af generalforsamlingen. Børn, juniorer og ungseniorer betaler ikke indskud.